Niedziela ze Słowem

Research blog

Strefa Biblii

Czemu Herod bał się dzieci?

Herod otrzymał przydomek Wielki ze względu na swe poczynania budownicze i architektoniczne. ...

Samarytanka. Sztuka zaczynania od nowa (II)

W dialogu z Samarytanką Jezus przyznaje wprost, że jest Mesjaszem. Na szczere ...

Samarytanka. Sztuka zaczynania od nowa (I)

W Sychem (arch. M. Rosik) Stosunki Samarytan i Żydów nie układały się ...

Miłosierdzie w Nowym Testamencie

Największym przejawem Bożego miłosierdzia względem człowieka jest śmierć Jezusa na krzyżu. Paweł ...