Niedziela ze Słowem

Research blog

Pan Bóg czyli Tata

Duch i zaduch

Konwersja?

Strefa Biblii

… uczę się miłości nienaiwnej

Zdarza się, że cierpienie jest ceną naszej naiwności. Kto myli miłość z ...

…będę żył wiecznie

 Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. (1Kor ...

… nadzieję zbawienia mają ci, których kocham

 Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. (1Tm ...

… nawet po śmierci mogę zostać oczyszczony

Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło ...