Niedziela ze Słowem

Research blog

Judaizm podzielony?

Strefa Biblii

Nablus

Z postaciami patriarchów Abrahama i Jakuba związane jest samarytańskie miasteczko – biblijne ...

Naród nadal wybrany?

U zarzewia konfliktu między Kościołem a Synagogą leżeć musiało także odmienne rozumienie ...

Sychar

Biblijne Sychar, leżące tuż koło Sychem (Nablus), słynie przede wszystkim ze studni ...

Faryzeusze – dobrzy czy źli?

Nazwa ugrupowania pochodzi od hebrajskiego słowa „oddzielony”, „odseparowany”. Jej rodowód nie jest ...