Niedziela ze Słowem

Research blog

…pięknem Twoim

Requiem…

Uwielbiam!

Strefa Biblii

Piotr

Był rybakiem, człowiekiem ciężkiej pracy. Niejednokrotnie pewnie zasiadał nad błękitną taflą Jeziora ...

Amman

Dzisiejszy Amman to miasto niemal na wskroś muzułmańskie. Jego historia sięga jednak ...

Eliasz

Jednym z następców króla Salomona był Achab. Potężne królestwo Salomona rozpadło się ...

Hakeldama

Pole Krwi, zwane po aramejsku Hakeldama, upamiętnia miejsce kupione przez arcykapłanów za trzydzieści ...