Niedziela ze Słowem

Research blog

Strefa Biblii

Samarytanka. Sztuka zaczynania od nowa (II)

W dialogu z Samarytanką Jezus przyznaje wprost, że jest Mesjaszem. Na szczere ...

Samarytanka. Sztuka zaczynania od nowa (I)

W Sychem (arch. M. Rosik) Stosunki Samarytan i Żydów nie układały się ...

Miłosierdzie w Nowym Testamencie

Największym przejawem Bożego miłosierdzia względem człowieka jest śmierć Jezusa na krzyżu. Paweł ...

Nikodem. Świat postawiony na głowie (II)

Przy Ścianie Płaczu (arch. M. Rosik) Nikodema, który pod rozgwieżdżonym niebem Jerozolimy ...