Artykuły

Konferencja Moderatorów „Bibelwerk” w Bratysławie

W dniach 6-8 września 2006 roku odbyło się w Bratysławie spotkanie dyrektorów i odpowiedzialnych Dzieła Biblijnego („Bibelwerk”) w krajach Europy Środkowej. Obecni byli przedstawiciele Austrii, ...
Artykuły

NIEWIELE MNIEJSZY OD ANIOŁÓW?

Kiedy biblista zamierza zbadać określony temat na kartach natchnionej księgi, zazwyczaj bierze do ręki konkordancję, by sprawdzić w niej występowanie kluczowych słów w zagadnieniu, nad ...
Artykuły

Fenickie miasta na szlaku Jezusa

Fenickie miasta na szlaku Jezusa. Tyr i Sydon w Ewangelii według św. Marka Na terenach Żyznego Półksiężyca początki kultury zwanej później fenicką zaznaczają się już na ...
Artykuły

Dariusz Iwański, The Dynamics of Job’s Intercession

Dariusz Iwański, The Dynamics of Job’s Intercession, Analecta Biblica 161, Pontificio Istituto Biblico, Roma 2006, ss. 391 Na biblijnym rynku wydawniczym ukazała się niedawno książka młodego ...
Artykuły

„Co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, i wy im ...

„Co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, i wy im czyńcie”. O „złotej zasadzie” raz jeszcze Choć sama nazwa „złota zasada” sięga siedemnastego wieku, to myśl, ...
Artykuły

M. SERRETTI, BÓG W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA

BÓG W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA  – CZŁOWIEK W POSZUKIWANIU BOGA M. Serretti, Rozpoznawanie Boga, tłum. M. Kowalski, Verbum, Kielce 2006, ss. 181. Nikos Kazantsakis w swej ...
Artykuły

Biblijne inspiracje różańcowych Tajemnic Światła

W październiku 2002 Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił w Kościele Rok Różańca Świętego. Okazją do jego uroczystej proklamacji stało się opublikowanie listu papieskiego Rosarium ...
Artykuły

Antyczna biografia grecka a Ewangelia. W kwestii gatunku literackiego

Genologiczne badania nad ewangeliami sięgają początków chrześcijaństwa. Po raz pierwszy o próbę określenia ich gatunku pokusił się Justyn Męczennik, nazywając ewangelie apomnemo­neumata („wspomnienia”, „rzeczy warte ...
Artykuły

Через пятьдесят дней

Каждый год, в лучах весеннего солнца, через пятьдесят дней после Пасхи, Церковь отмечает праздник Сошествия Святого Духа. Это радостное торжество, уходящее корнями в религиозные обычаи ...
Artykuły

Letteratura giudaica dei primi secoli sulla persona di Gesù

  Nonostante sia opinione comune che Gesù e i suoi discepoli fossero al centro dell’interesse dei Giudei nel I secolo, in realtà non fu così. ...