Strefa BibliiStrona z Pisma ŚwiętegoVideo

Chleb życia (J 6, 44-51)

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 45 Napisane jest u Proroków: ...
Strefa BibliiStrona z Pisma ŚwiętegoVideo

Nadanie prymatu (J 21, 15-19)

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że ...
Strefa BibliiStrona z Pisma ŚwiętegoVideo

Prolog Janowy (J 1, 1-18)

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a ...
Strefa BibliiStrona z Pisma ŚwiętegoVideo

Szukać Jezusa (J 6, 22-29)

Nazajutrz lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ...
Strefa BibliiStrona z Pisma ŚwiętegoVideo

Ciało do spożycia (J 6, 52-59)

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?» 53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie ...
AudioStrefa BibliiStrona z Pisma Świętego

SZAWEŁ Z TARSU SPOTYKA CHRYSTUSA

Szaweł w młodym wieku został wysłany z rodzinnego Tarsu w Cylicji do Jerozolimy, by tam pobierać nauki w szkole znakomitego rabbiego Gamaliea I. To właśnie ...
AudioStrefa BibliiStrona z Pisma Świętego

JEZUS SPOTYKA SYROFENICJANKĘ

  Pewnego dnia Jezus wybrał się do Fenicji: „Wybrał się stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, ...
AudioStrefa BibliiStrona z Pisma Świętego

NIKODEM SPOTYKA JEZUSA

  Nikodemowy świat stanął na głowie. Do chwili spotkania z Jezusem Nikodem był pewien, że jedynie dobrymi uczynkami zaskarbić można sobie miłość Boga. Od nocnej ...
AudioStrefa BibliiStrona z Pisma Świętego

UCZTA KRÓLEWSKA

  Przypowieść o zaproszeniu na ucztę weselną budzi trudności interpretacyjne z punktu widzenia logiki. Czytelnika zadaje sobie pytanie: skoro wydający przyjęcie zapraszał bez wyjątku wszystkich ...
AudioStrefa BibliiStrona z Pisma Świętego

NIELITOŚCIWY DŁUŻNIK

  Pewnemu człowiekowi darowano olbrzymi dług, on jednak nie chciał darować niewielkiej kwoty swojemu dłużnikowi. Wówczas „pan wezwał przed siebie swojego sługę i rzekł mu: ...