AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 22

O wydarzeniu pod bramami Damaszku – mistycznej wizji, jakiej doświadczył Szaweł – mówią trzy narracje Dziejów Apostolskich. Opis w Dz 9,1-31 jest najobszerniejszy. Bardziej zwięzłe ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 23

Paweł jako faryzeusz staje przed Sanhedrynem. Jego oponentami są saduceusze, którzy odrzucają wiarę w zmartwychwstanie. Odrzucając wiarę w nieśmiertelność dusz, negują nie tylko zmartwychwstanie, ale i ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 24

Paweł zostaje przewieziony z Jerozolimy do więzienia w Cezarei Nadmorskiej. W 25 roku przed Chr. Herod Wielki rozpoczął budowę portu przy Morzu Śródziemnym w mieście należącym ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 25

W uroczystej mowie przed trybunałem Festusa Paweł odwołuje się do Cezara. Warto przy tym postawić sobie pytanie, czy Paweł był retorem? W odpowiedzi na pytanie, na ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 26-27

Korzystając z prawa obywatela rzymskiego, jakim było odwołanie się do cezara podczas procesu sądowego, Paweł wyrusza ku Rzymowi. Najpierw wygłasza mowę obronną przed królem Agryppą, ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 28

„I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie ...
Artykuły

Zapowiedź Nowego Przymierza (Jr 31,31-34) w Enarrationes in Psalmos św. ...

Św. Augustyn był bez wątpienia największym egzegetą swojego czasu. Jako spadkobierca (po aleksandryjczykach) prymatu sensu duchowego w lekturze Biblii, w swoich pismach natury egzegetycznej podejmował ...
AcademicaArtykuły

40 SYMPOZJUM BIBLISTÓW POLSKICH

„Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej” Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie, 19-20 IX 2002. W dniach 19-20 września bieżącego roku Wyższym Seminarium ...
Verbum Domini lumen vite

Verbum Domini lumen vitae

  Drodzy Państwo! Minęło już dużo czasu, od kiedy na łamach Internetu pojawił się nowy design mojej strony. Oglądalność zwiększyła się czterokrotnie, za co jestem ...
Strefa BibliiW Duchu Świętym

POD NUMEREM 312

Katheleen Scott była nastolatką, gdy trafiła do misji przy Azusa Street 312 w Los Angeles. Za chwilę miało rozpocząć się spotkanie modlitewne, więc ludzie powoli ...