Strona z Pisma Świętego

SIEDEM POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO CZYTAĆ BIBLIĘ (1)

Nie ulega wątpliwości, że Biblia jest najbardziej poczytną książką świata. Faktycznie jest ona zbiorem ksiąg, które powstawały na przestrzeni ponad tysiąca lat. Księga ta rodziła ...
Strona z Pisma Świętego

SIEDEM POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO CZYTAĆ BIBLIĘ (2)

Biblia jako słowo Boga może przemienić nasze życie. Przez proroka Izajasza Bóg poucza: „Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie ...
Strona z Pisma Świętego

SIEDEM POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO CZYTAĆ BIBLIĘ (3)

Roman Brandstaetter tak pisał o czytaniu Biblii: „każde słowo Pisma kryje tajemnicę. A ponieważ do tajemnicy wiedzie zazwyczaj wiele dróg, staraj się Biblię czytać na ...
Strona z Pisma Świętego

SIEDEM POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO CZYTAĆ BIBLIĘ (4)

Cezary z Arles, biskup żyjący w V wieku, pytał: „Co wydaje się Wam większe i bardziej znamienite: słowo Boga czy Ciało Chrystusa? Jeśli chcecie na ...
Strona z Pisma Świętego

SIEDEM POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO CZYTAĆ BIBLIĘ (5)

Są takie książki, do których chętnie wracamy. Niekiedy otwieramy je na chybił trafił, innym razem sięgamy po ulubione fragmenty. Książki te w pewien sposób kształtują ...
Strona z Pisma Świętego

SIEDEM POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO CZYTAĆ BIBLIĘ (6)

Z czytaniem Biblii jest trochę tak, jak z przebywaniem z najlepszym przyjacielem. Im częściej z nim przebywamy, im częściej się spotykamy, tym łatwiej odgadnąć nam ...
Strona z Pisma Świętego

SIEDEM POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO CZYTAĆ BIBLIĘ (7)

Czy i dziś Biblia może stać się dla nas księgą życia? Księgą, która przemienia nasze myśli i wyznacza nam Boże drogi? Czy może odmienić nasze ...
Strona z Pisma Świętego

JAK USŁYSZEĆ BOGA

Prorok Amos był zwykłym pasterzem owiec. Na osiem wieków przed Chrystusem, Bóg skierował do niego takie oto słowa: Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana Boga ...
Strona z Pisma Świętego

O BIBLII, JEJ PRZEKŁADACH I INTERPRETACJI

W życiu duchowym ważna jest umiejętność, która pozwala zachować pewne ramy obiektywizmu w ocenie samego siebie. Chodzi o zdolność spojrzenia na siebie z pewnym dystansem. ...
Strona z Pisma Świętego

ZASADY LEKTURY BIBLII (1)

W obecnych czasach dokonuje się wielu przekładów Pisma Świętego z języków oryginalnych (hebrajski, aramejski, grecki) na języki współczesne. Nie wszystkie przekłady są teologicznie poprawne. Często ...