AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 5

Grzechem Ananiasza i Safirybylo kłamstwo. Małżonkowie jedno po drugim stają przed Piotrem, którego wypełniał Duch Święty (Dz 4,31). Jednak ich sercem „zawładnął szatan” (Dz 5,3), ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 6

Problem zaniedbywania w rozdzielaniu jałmużny wdów helleńskich był jednym z pierwszych, z jakim borykał się Kościół jerozolimski. Rozwiązano go w modlitwie i postawie pojednawczej, wyjaśniając ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 7

Jezus nieco inaczej naucza o przebaczeniu wobec braci (to znaczy wobec Jego uczniów), a inaczej o przebaczeniu niechrześcijanom. Gdy naucza o wzajemnych relacjach w Kościele ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 8

Tuż przed swoim wstąpieniem do niebios Jezus zapowiadał apostołom, że w mocy Ducha Świętego będą głosić dobrą nowinę o zbawieniu najpierw w Jerozolimie i okalającej ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 9

Miłośników dzieł sztuki Michelangelo Merisi, zwanego Caravaggiem, zasmucić może fakt, że jedno z najwybitniejszych dzieł mistrza światła i cienia niewiele ma wspólnego z realiami historycznymi ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 10

Tak zwana Mała Pięćdziesiątnica tajemniczą nicią wiąże ze sobą dwa nadmorskie miasta Palestyny – Jafę i Cezareę, oraz dwie postaci – Piotra i Korneliusza. W ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 11

W Cezarei Nadmorskiej Piotr zatrzymał się w domu rzymskiego setnika Korneliusza. Gdy na Boży rozkaz Korneliusz wysłał posłów do Jafy z zaproszeniem skierowanym do Piotra, ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 12

Wrogość pomiędzy wyznawcami Chrystusa a Żydami, którzy Jezusa nie przyjęli narastała do tego stopnia, że w 62 r. został stracony św. Jakub, przywódca Kościoła jerozolimskiego. ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 13

Podczas publicznie sprawowanych postów i modlitw Paweł i Barnaba decydują się wyruszyć w drogę z misją głoszenia dobrej nowiny. Pierwsza podróż misyjna Pawła rozpoczyna się ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 14

Schemat działania Pawła podczas jego podróży misyjnych wydaje się powtarzać. Przychodząc do kolejnych miast, apostoł zaczyna głoszenie dobrej nowiny w środowisku diaspory. Udaje się najpierw ...