Wykłady

Historia i geografia biblijna

I. PLAN WYKŁADU Problematyka źródeł Geografia biblijna w zarysie ogólnym Prehistoria biblijna Czasy patriarchów Wyjście z Egiptu i zasiedlanie Kanaanu Czasy monarchii Niewola babilońska Czasy ...
Wykłady

Historia Żydów – starożytność

I. PLAN WYKŁADU Problematyka źródeł Podział starożytnej historii Żydów na etapy Poszczególne etapy starożytnej historii Żydów – zarys ogólny Historia instytucji świątynnej Historia instytucji synagogalnej ...
Wykłady

Początki Kościoła w świetle Dziejów Apostolskich

I. PLAN WYKŁADU Zagadnienia wprowadzające Tło historyczne rozwoju Kościoła w latach 30-64 po Chr. Triada niezgody: Mesjasz – świątynia – Eucharystia Szaweł z Tarsu. Mentalność ...
Wykłady

Św. Paweł – świadek, misjonarz, teolog

I. PLAN WYKŁADU Zagadnienia wprowadzające Tło powstawania epistolografii Nowego Testamentu Szawła z Tarsu spotkanie z Chrystusem Dzieło odkupienia i relacja wiary do uczynków Prawa Eucharystia ...
Wykłady

Biblische Studien

I. KURSBESCHREIBUNG Exegese beschäftigt sich mit der Methodik zur Auslegung von biblischen Texten. Dieser Kurs führt in eine induktive Auslegungsmethode ein, die angemessen ist, ganz ...
Wykłady

Biblical Studies

I. COURSE As an introductory course, it seeks to acquaint students with the basic hermeneutical issues involved in interpreting the Bible and to introduce the ...
Podróże

ZENON Z KITION OPROWADZA PO CYPRZE

Dochodzące latem do pięćdziesięciu stopni upały wypada na Cyprze znosić ze stoickim spokojem. Stoickim, bo przecież stąd, dokładnie z niewielkiej fenickiej miejscowości Kition, pochodził twórca ...
Podróże

O ZASTYGANIU CZASU. WIERSZYNA

Niedaleko Listwjanki, przy drodze do Irkucka, usytuowano skansen, w którym gromadzone są autentyczne budynki, ba, nawet całe wioski, przewożone z odległych miejsc Syberii w nienaruszonym ...
Podróże

ŚWIATY BLUSZCZEM OPLECIONE

Jeżeli jednego małego ptaka z powrotem do gniazda włożę, nie będę żyła na próżno. Emily Dickinson Gdy podróżuję po najrozmaitszych zakątkach, dopada mnie czasem chęć, ...
Podróże

SZAMAN INTERPRETUJE ŚWIAT. ALHON

Ta opowieść o nie będzie długa. Dla trzeźwo myślącego czytelnika wyda się odrealniona. Dla tych, którzy mieli możność choć trochę poznać ducha dalekiej Azji oraz ...