AudioStrefa BibliiStrona z Pisma Świętego

SIEDEM POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO CZYTAĆ BIBLIĘ (5)

Rozpoczęliśmy Tydzień Biblijny. Przypomnijmy więc siedem powodów, dla których warto czytać Biblię. DZIŚ – POWÓD PIĄTY! Są takie książki, do których chętnie wracamy. Niekiedy otwieramy ...
AudioStrefa BibliiStrona z Pisma Świętego

SIEDEM POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO CZYTAĆ BIBLIĘ (6)

Tydzień Biblijny niemal dobiega końca. Przypomnijmy więc siedem powodów, dla których warto czytać Biblię. DZIŚ – POWÓD SZÓSTY! Z czytaniem Biblii jest trochę tak, jak ...
AudioStrefa BibliiStrona z Pisma Świętego

SIEDEM POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO CZYTAĆ BIBLIĘ (7)

Tydzień Biblijny dobiega końca. Przypomnijmy więc siedem powodów, dla których warto czytać Biblię. DZIŚ – POWÓD SIÓDMY! Czy i dziś Biblia może stać się dla ...
Strona z Pisma Świętego

JAK USŁYSZEĆ BOGA

Prorok Amos był zwykłym pasterzem owiec. Na osiem wieków przed Chrystusem, Bóg skierował do niego takie oto słowa: Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana Boga ...
Strona z Pisma Świętego

ZASADY LEKTURY BIBLII (1)

W obecnych czasach dokonuje się wielu przekładów Pisma Świętego z języków oryginalnych (hebrajski, aramejski, grecki) na języki współczesne. Nie wszystkie przekłady są teologicznie poprawne. Często ...
Strona z Pisma Świętego

ZASADY LEKTURY BIBLII (2)

Właściwe znaczenie danego tekstu może zostać wydobyte jedynie wówczas, gdy jest on czytany w takim duchu, w jakim został napisany. Mówiąc o kontekście gramatycznym, mamy ...
Strona z Pisma Świętego

ZASADY LEKTURY BIBLII (3)

Zasada ta dotyczy głównie trzech pierwszych Ewangelii, zwanych synoptycznymi. Już przy pobieżnej lekturze łatwo zauważyć, że dzieła Mateusza, Marka i Łukasza mają bardzo wiele materiału ...
Strona z Pisma Świętego

ZASADY LEKTURY BIBLII (4)

Nie zawsze zakres znaczeniowy pojęcia używanego w jednej księdze biblijnej pokrywa się z tym samym pojęciem w innej. Jest wiele idei biblijnych, które ulegały rozwojowi ...
Strona z Pisma Świętego

ZASADY LEKTURY BIBLII (5)

Ewangeliści pisali swe dzieła „wybierając niektóre z wielu wiadomości przekazanych ustnie lub pisemnie, ujmując pewne rzeczy syntetycznie lub objaśniając je, przy uwzględnieniu sytuacji kościołów” (Konstytucja ...
Strona z Pisma Świętego

ZASADY LEKTURY BIBLII (6)

Ważną zasadą w interpretacji Biblii jest konieczność uwzględnienia poszczególnych etapów kształtowania się poszczególnych ksiąg. Niemal każda księga Pisma Świętego powstawała na drodze długiego procesu. Wydaje ...