KonferencjeVideoW Kościele

Co się wydarzyło w wieczerniku?

W Wielki Czwartek Kościół celebruje ustanowienie dwóch sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. Rozpocznijmy od tego drugiego. Ewangelie zawierają trzy opisy ustanowienia Eucharystii (Mk 14,22-25; Łk 22,19-20; ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Niedziela Męki Pańskiej

W Niedzielę Palmową świętujemy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Mateusz rozpoczyna opowieść o tym wydarzeniu wzmianką, iż Jezus przyszedł do miejscowości Betfage, która leży na ...
Niedziela ze Słowem

Mroczne tajemnice (28.03.2021)

Ukrzyżowanie Jezusa według relacji Markowej nastąpiło o trzeciej godzinie dnia, a więc około godziny 9.00. Wzmianka o tym, że od południa „mrok ogarnął ziemię aż ...
KonferencjeVideoW Kościele

Księgi Królewskie. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na 1 i 2 Księgę Królewską. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
AudioGłos na pustyniW Kościele

Troska o królestwo

Królestwo Boże winno być jedną z naczelnych wartości, o które zabiegają chrześcijanie. Jeśli tak rzeczywiście będzie, wszystkie inne dobra będą im „przydane”. Nie należy dążyć ...
Niedziela ze Słowem

W ekstazie (20.03.2021)

Jednym z klejnotów rzymskiego kościoła Santa Maria della Vittoria jest rzeźbiarskie przedstawienie Ekstazy świętej Teresy. Kaplica przemieniona jest jakby w salę teatralną, w której scenę ...
AcademicaArtykuły

Noce Józefa

Marcin Jakimowicz: Co można powiedzieć o człowieku, który… nie pisnął na kartach Ewangelii ani słówka?  Ks. prof. Mariusz Rosik: Wysnuwając wnioski tylko z tego jednego ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Bogactwo i światło

Kolejne pouczenia Jezusa stanowią najbardziej tajemnicze wersy Kazania na Górze. Sformułowanie „światłem ciała jest oko” sugeruje, że chodzi o całego człowieka, nie tylko o jego ...
Niedziela ze Słowem

Marzenie Boga (14.03.2021)

Angielski filozof John Stuart Mill (1806-1873) sformułował odwieczne pytanie o współistnienie zła i Boga w następujący sposób: jeśli Bóg jest wszechmogący, wszechwiedzący i dobry, to ...