Research blog

Research blog

Kościół i Synagoga – od kiedy osobno? Zarys problematyki

Pierwsze stulecia istnienia chrześcijaństwa i rozwoju Kościoła na obszarze Syro-Palestyny oraz w basenie Morza Śródziemnego naznaczone są narastającym konfliktem z judaizmem, który w tym czasie ...
Research blog

Sakramenty – przestrzeń spotkania z Bogiem

Sakrament – jak mówi najbardziej powszechne dziś określenie – jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Za pomocą znaków (gestów i czynności) i słów człowiek w sposób ...
Research blog

Zasadnicze kierunki interpretacji Pieśni nad pieśniami

Kilkanaście z najpiękniejszych kart Starego Testamentu zatrzymują uwagę czytelnika na jednym zasadniczo temacie: miłości. Co prawda cała Biblia mówi o miłości, jaką Bóg ma ku ...
Research blog

Nie broń się przed Nim

Bóg istnieje. Dlaczego pozwala na cierpienie niewinnych? Jest wszechmocny. Ale dlaczego nie usunie zła? Nie, to nie są pytania ateistów. To „najbardziej nagląca niewiadoma” ludzkiego serca. Tajemnica, ...
Research blog

Die Kirche und die Synagoge (30–313 n. Chr.). ...

Zusammenfassung: Kościół i Synagoga (30-313 po Chr.). Na rozdrożu, Chronicon, Wrocław 2016, pp. 633-648. In der vorliegenden Bearbeitung versuchte man die Dynamik der christlich-jüdischen Beziehungen in ...
Research blog

Pierwszy List do Koryntian. Wprowadzenie i przekład

Najbardziej powszechnym przekładem Biblii w Polsce jest tzw. Biblia Tysiąclecia, której publikacja została przygotowana ku uczczeniu tysiąclecia chrztu Polski. Piąte wydanie Biblii Tysiąclecia ukazało się ...
Research blog

Josè O’Callaghan (1922 – 2001). Wspomnienie

Dokładnie wczoraj, 15 września, minęło szesnaście lat od śmierci wybitnego hiszpańskiego teologa, biblisty, egzegety i papirologa. Katalonia kojarzy się zazwyczaj z błękitnym niebem, granatowym morzem, ...
Research blog

New translations of the Bible and biblical commentaries in Poland

In the first part of this paper I will present the most recent translations of the Bible into Polish, and in the second part we ...
Research blog

Lato. „Słodkie leniuchowanie”?

Okres wakacji i urlopów przywodzi na myśl słowa Chrystusa, skierowane do Apostołów: „Idźcie na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco”. Sam Jezus również potrzebował wypoczynku. Pewnego ...
Research blog

Serie wydawnicze. Tylko dla biblistów!

Mniej więcej rok temu postanowiłem sprawdzić, gdzie polscy bibliści mogą publikować swoje prace. Wydawnictw jest dziś dużo i kto ma środki finansowe – ten nie ...