W Chrystusie

Strefa BibliiW Chrystusie

… jestem dzieckiem Boga

Region Amhara, Etiopia (fot. M. Rosik) Na dowód tego, że jesteście synami,  Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego,  który woła: Abba, Ojcze!  A ...
Strefa BibliiW Chrystusie

W Chrystusie…. Zaproszenie

Szaweł w młodym wieku opuścił rodzinny Tars i przybył do Jerozolimy. Rozpoczął edukację w szkole znamienitego rabbiego Gamaliela I. To właśnie Gamalielowi przypisywane są słowa: ...