Zapytaj kapłana

W KościeleZapytaj kapłana

Kim byli saduceusze?

Wypowiedź dla Tygodnika „Niedziela”
W KościeleZapytaj kapłana

Światło i wieczernik?

Wypowiedź dla Tygodnika „Niedziela”
W KościeleZapytaj kapłana

Światło i Tabor?

Wypowiedź dla Tygodnika „Niedziela”
W KościeleZapytaj kapłana

Światło i królestwo?

Wypowiedź dla Tygodnika „Niedziele” (www.niedziela.pl)
W KościeleZapytaj kapłana

Światło i wesele?

Wypowiedź dla Tygodnika „Niedziela” (www.niedziela.pl)
W KościeleZapytaj kapłana

Światło i chrzest?

Wypowiedź dla Tygodnika „Niedziela” (www.niedziela.pl)
W KościeleZapytaj kapłana

Kim byli uczeni w Piśmie?

Wypowiedź dla Tygodnika „Niedziela” (www.niedziela.pl)
W KościeleZapytaj kapłana

Dyskoteka w piątek?

Wypowiedź dla Tygodnika „Niedziela” (www.niedziela.pl)