Słowo blisko Ciebie

„Słowo blisko Ciebie” to projekt zapoczątkowany przez wspólnotę Hallelu Jah z Wrocławia, zachęcający do lektury jednego rozdziału Biblii każdego dnia. W niecałe cztery lata przeczytasz całe Pismo Święte! Przed lekturą poszczególnych ksiąg zapraszam do wprowadzenia. Więcej dowiesz się tutaj: http://wspolnota.hallelujah.pl/slowo-blisko-ciebie/

Słowo blisko CiebieVideo

Pierwsza i Druga Księga Machabejska. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Ksiąg Machabejskich. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Estery. Wprowadzenie

fot. archiwum: M. Rosik W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Estery. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Judyty. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Judyty. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Tobiasza. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” czytamy Księgę Tobiasza. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Księgi Ezdrasza i Nehemiasza. Wprowadzenie

fot. M. Rosik W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

1 i 2 Księga Kronik. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Pierwszej i Drugiej Księgi Kronik. Serdecznie zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Księgi Królewskie. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na 1 i 2 Księgę Królewską. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Historia biblijna w pigułce

Wykłady z historii biblijnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu trwają jeden semestr w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Razem – trzydzieści godzin wykładowych. Czy można treść wykładu zamknąć w osiemnastu minutach? Oczywiście! Tylko nie zdradźcie mnie studentom!
Słowo blisko CiebieVideo

Pierwsza i Druga Księga Samuela. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na Księgi Samuela. Serdecznie zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Rut. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Rut. Serdecznie zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Sędziów. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Sędziów. Zapraszam na kilka refleksji wprowadzających.
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Jozuego. Wprowadzenie

Po wspólnej wędrówce przez pustynię, podczas której pozwalaliśmy, by miecz Słowa obrzezywał twardość naszych serc, dotarliśmy nad Jordan. Ziemia Obiecana! Bóg pragnie wprowadzić Cię w nowe. Będzie Tym, który wraz z Tobą pokona to, co jest Twoim wrogiem, co nie pozwala Ci stać się dziedzicem obietnicy. Bez Jego obecności w Twoim i moim życiu każda walka okaże się przegrana. Żadne muru nie runą bez poddania się w posłuszeństwo Bogu. Księga Jozuego będzie Słowem, które te rzeczywistości rozpali w naszych wnętrzach. Wypisze w nas prawdę, że bez ...
Słowo blisko CiebieVideo

Wprowadzenie do czterech ksiąg Tory

W naszej drodze w projekcie „Słowo blisko Ciebie” trwamy przy lekturze czterech ksiąg Tory. Są nimi: Księga Wyjścia, Liczb, Kapłańska i Powtórzonego Prawa. Serdecznie zapraszam na komentarz wprowadzający!
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Rodzaju. Wprowadzenie

Po miesiącach zgłębiania fundamentów Nowego Testamentu w projekcie „Słowo blisko Ciebie” wchodzimy wspólnie w poznawanie fundamentów Starego. Dziś wprowadzenie do Księgi Rodzaju. Niech Duch Pański rozświetla nasze umysły i tłumaczy naszym sercom Pisma. Zapraszamy! Polub stronę na Facebook
Słowo blisko CiebieVideo

Dzieje Apostolskie. Wprowadzenie

Kolejny krok w ramach programu SŁOWO BLISKO CIEBIE. W księgę Dziejów Apostolskich wprowadza nas ks. Mariusz Rosik. Zapraszamy do wejścia w głębię Słowa, trwając blisko Niego dzień po dniu. Polub stronę na Facebook
Słowo blisko CiebieVideo

Ewangelia Jana. Wprowadzenie

Mimo drzwi zamkniętych kontynuujemy projekt „Słowo blisko Ciebie”. Przychodzi czas na wprowadzenie do lektury Ewangelii św. Jana. Bardzo serdecznie zapraszam.
Słowo blisko CiebieVideo

Ewangelie synoptyczne. Wprowadzenie

Zapraszam do wysłuchania wprowadzenia do ewangelii synoptycznych, od których rozpoczynamy lekturę Biblii. Polub stronę na Facebook