Academica

AcademicaArtykuły

Przemienienie i coś jeszcze? Tabor

Tabor wypiętrza się na wysokość niemal sześciuset metrów w Dolnej Galilei, we wschodnim krańcu płaskiej Doliny Jezreel. Właśnie dlatego widoki ze szczytu zachwycają. W starożytności ...
AcademicaArtykuły

Ebionici

Badacze wczesnochrześcijańskich herezji najczęściej sytuują ebionitów wśród wyznawców Chrystusa, którzy – błądząc – postanowili zachowywać żydowskie prawa i zwyczaje. Niekiedy ugrupowanie to obejmuje się niejednoznacznym ...
AcademicaArtykuły

Zaczerpnąć wody ze strumienia

O życiu ze Słowem Bożym, ekumenicznej lekturze Biblii i trudnościach w jej rozumieniu z ks. prof. Mariuszem Rosikiem rozmawia Wojciech Iwanowski Księże Profesorze, numer wakacyjny ...
AcademicaArtykuły

„Niewiastę dzielną kto znajdzie?” (Prz 31,10). Rola kobiet w historii ...

„Niewiastę dzielną kto znajdzie?” (Prz 31,10). Rola kobiet w historii zbawienia, red. A. Kubiś, K. Napora, Analecta Biblica Lublinensia (Lublin 2016: Wydawnictwo KUL), ISBN 978-83-8061-291-4, ...
AcademicaKsiążki

MĄDROŚĆ ZSTĘPUJĄCA Z GÓRY. KOMENTARZ STRUKTURALNY DO LISTU ŚW. ...

Mądrość zstępująca z góry. Komentarz strukturalny do Listu św. Jakuba Chrześcijańska Akademia Teologii, Warszawa 2018, ss. 304 współautor: K. Wojciechowska Opis W historii egzegezy List ...
Artykuły

Miasto Piotra czy Jezusa? Kafarnaum

Żydowski historyk, a zarazem jeden z dowódców oddziałów powstańczych, które w 66 roku wszczęły rozruchy przeciw Rzymowi, Józef Flawiusz wybrał sobie Kafarnaum za miejsce, w ...
Artykuły

Pella. Miejsce ucieczki chrześcijan podczas pierwszego prześladowania

Wraz z upadkiem świątyni jerozolimskiej w 70 roku i spaleniem miasta przez wojska rzymskie wielu Żydów straciło życie, inni natomiast zostali wzięci do niewoli. Część ...
Książki

Eucharystia. Kawałek nieba na ziemi

Eucharystia. Kawałek nieba na ziemi Wydanie III, Wrocław 2018, ss. 48 Opis Sakrament – jak mówi najbardziej powszechne dziś określenie – jest widzialnym znakiem niewidzialnej ...
Artykuły

Co się wydarzyło przy siedmiu źródłach? Tabgha

Arabska nazwa miejsca zrodziła się ze zniekształcenia greckiego terminu Heptapegon, oznaczającego „Siedem Źródeł”. Rzeczywiście już w starożytności tryskały tu ciepłe źródła o temperaturze trzydziestu dwóch ...
Artykuły

Miłosierny Samarytanin

Najpopularniejszą formą komunikacji jest dialog. Właśnie dialog stanowi łożysko, w które wpleciona została – jak drogocenna złota nić w atłasowy materiał – Jezusowa przypowieść o ...