Academica

AcademicaArtykuły

Ofiara Melchizedeka

Opisując dzieje Abrahama, ojca narodu wybranego, autor Księgi Rodzaju relacjonuje wydarzenie, która stanowi jedną z pierwszych starotestamentowych zapowiedzi Eucharystii. Chodzi o spotkanie Abrama z niejakim ...
AcademicaArtykuły

Jak Izraelici posiedli Kanaan

„Jak Izraelici posiedli Kanaan”, Archeologia Żywa 77 (2020) 3, 54-57.
AcademicaArtykuły

C. Mitch and E. Sri about the Gospel of Matthew

„C. Mitch, E. Sri, Ewangelia według św. Mateusza, Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, tłum. E. Litak, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2019, ISBN 978-83-7906-268-3, ss. 428″, ...
AcademicaArtykuły

Wino i kobiety wykoleją mądrych

„Wino i kobiety wykoleją mądrych” (Syr 19,2). Napój bogów czy złodziej rozumu?, Extra Ecclesia 2 (2017) 16-20.
AcademicaArtykuły

Podróże biblijne

Jedno z najbardziej znanych dzieł Michelangelo Merisi, zwanego Caravaggiem, zdobi boczną kaplicę kościoła Santa Maria del Popolo w Rzymie. Nosi ono tytuł „Nawrócenie świętego Pawła”. ...
AktualnościKsiążki

Juda pod lupą recenzenta

Nowa publikacja Kaliny Wojciechowskiej i ks. Mariusza Rosika pt. „Oczekując miłosierdzia. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy” jest dziełem bez precedensu nie tylko w biblistyce ...
AcademicaArtykuły

Hiob – ziarno wrzucone w ziemię?

Urodzony w 1935 roku amerykański rabin Harold Kushner jest autorem przejmującej książki, zatytułowanej Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom (Poznań 1998). Książka powstała po ...
AcademicaArtykuły

Ofiara Abla

Celem pielgrzymów przybywających do Damaszku jest nie tylko odwiedzenie miasta, które było świadkiem przylgnięcia do Chrystusa Szawła z Tarsu. Jest nim także odwiedzenie symbolicznego grobu ...
AcademicaArtykuły

Moc z wysoka

Kiedy cesarz Hadrian przybył do Jerozolimy w 135 roku, znalazł miasto całkowicie zniszczone. Ocaleć miał tylko jeden kościół – kościół Wieczernika. Chrześcijanie podobno mieli ten ...
AcademicaArtykuły

Adoracja Najświętszego Sakramentu

„Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14,9) – wyjaśniał niegdyś Jezus apostołom. Trwanie na adoracji Najświętszego Sakramentu tu nic innego, jak zanurzanie się ...