Academica

AcademicaKsiążki

Tajemnice Wielkanocy

Tajemnice Wielkanocy Wydawnictwo św. Filipa, Częstochowa 2019, ss. 143 ISBN 978-83-8077-060-7 Opis książki Zmartwychwstanie Jezusa od początku budziło żywe zainteresowanie i liczne pytania. Zastanawiano się, ...
AcademicaKsiążki

Arka i Gołębica

Arka i Gołębica. Nurt charyzmatyczny w Kościele katolickim Wydawnictwo eSPe, Kraków 2019, ss. 464 ISBN 978-83-7482-953-3 Opis książki W szerokim sensie każdy wierzący jest charyzmatykiem, gdyż ...
AcademicaArtykuły

Apartament Boga

Każdy, kto choć raz jechał nocą drogą z Tel Awivu do Jerozolimy, nie zapomni nigdy otaczającego go krajobrazu. W mroku widać jedynie zarysy wzgórz. Są ...
AcademicaArtykuły

Odpowiedź Boga na cierpienie człowieka: Jezus

Słowa dobrej nowiny o zbawieniu można streścić w jednym zdaniu: Jezus na drzewie krzyża pokonał szatana i wybawił nas od grzechu, cierpienia i śmierci. Z ...
AcademicaArtykuły

J. Czerski, Ewangelia i Listy św. Jana. Wprowadzenie literackie, historyczne ...

J. Czerski, Ewangelia i Listy św. Jana. Wprowadzenie literackie, historyczne i teologiczne, Opolska Biblioteka Teologiczna 156, Opole 2016, s. 226, ISBN 978-83-63950-74-3 Sobór Watykański II ...
AcademicaArtykuły

Metoda odwoływania się do żydowskich tradycji interpretacyjnych – dlaczego wciąż ...

Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Pisma Świętego w Kościele wśród tradycyjnych metod interpretacji Biblii wymienia metodę odwoływania się do żydowskich tradycji interpretacyjnych. Czytamy tam między ...
AcademicaArtykuły

Synagoga a rodzący się Kościół w perspektywie misji

Nie ulega wątpliwości, że działalność misjonarska rodzącego się Kościoła była jednym z czynników, które doprowadziły do ostatecznego rozejścia się dróg chrześcijaństwa i judaizmu. Wśród teologów ...
AcademicaArtykuły

Miłosierny czy sprawiedliwy?

Wszyscy ludzie doświadczają skutków grzechu pierwszych rodziców. Podlegają grzechowi, cierpieniom, a ostatecznie – śmierci. Bóg jednak w swojej miłości nie pozostawia człowieka w tak dramatycznej ...
AcademicaArtykuły

Wielbłąd natchniony

Przestrzegając przed niebezpieczeństwem bogactw, Jezus uzasadniał, że „łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego” (Mk 10,25). Niemal w każdym ...
AcademicaArtykuły

Powroty w Ewangelii św. Łukasza

Ewangelia Łukasza rozpoczyna się od opisu sceny rozgrywającej się w świątyni jerozolimskiej – Zachariasz otrzymuje objawienie o narodzinach Jana Chrzciciela. Ewangelia ta także kończy się ...