Academica

Artykuły

MARIOLOGIA (Jan)

  Rozpoczynając rozważania na temat mariologii zawartej w pismach Janowych warto zapytać o to, jaki winien być ich charakter. Francuski teolog Bernard Sesboüé stawia pytanie: ...
Artykuły

Obecność Maryi w narodzinach Kościoła w świetle Nowego Testamentu

Ojcowie Soboru Watykańskiego II stwierdzają: „Błogosławiona zaś Dziewica z racji daru i roli boskiego macierzyństwa, dzięki czemu jednoczy się z Synem Odkupicielem, i z racji ...
Artykuły

Dwa lata później. Wspomnienie o synodzie z adhortacją w ręku

Od zakończenia rzymskiego synodu biskupów na temat Słowo Boże w życiu i misji Kościoła minęło dwa lata. Dziś, gdy mamy w ręku posynodalną ahortację Benedykta ...
Artykuły

Przybytek Miasta Świętego – miejsce zamieszkiwania Boskiej Szekina

Ludy starożytnego Bliskiego Wschodu żywiły głębokie przekonanie o obecności bóstw w świątyniach. Stanowiły one ich „ziemskie mieszkanie”. Miejscem kultu o najwyższym znaczeniu była dla Żydów ...
Artykuły

„Świątynia Boga w niebie się otwarła” (Ap 11, 19). Pięć ...

Od chwili śmierci Jezusa każdy, kto w Niego uwierzy i otworzy się na dar odkupienia, może osiągnąć zbawienie. Zerwana przez grzech łączność z Bogiem staje ...
Artykuły

The Greek Motif of the Cyclic Journey in the ...

The motif of the cyclical journey appears not only in Greek works but is a motif that is often used by literature in general. Basically, ...
Artykuły

Ukryte życie Jezusa według Talmudu

Tradycja żydowska wczesnych wieków nie zachowała wielu wzmianek o Jezusie. Z punktu widzenia judaizmu Jezus był jednym z wędrownych nauczycieli, gromadzących wokół siebie grupy uczniów. ...
Artykuły

Zasadnicze wątki apokaliptyczne apokryfów Starego Testamentu

Rozwijająca się ze szczególną intensywnością od II wieku przed Chr. apokaliptyka żydowska znalazła swe odbicie w pomnikach literackich swego czasu. Są nimi zarówno księgi biblijne, ...
Artykuły

Atlas biblijnych kamieni szlachetnych i ozdobnych

Heflik, A. Mrozek, L.Natkaniec-Nowak, B. Szczepanowicz, Atlas biblijnych kamieni szlachetnych i ozdobnych. Pochodzenie – miejsce w Biblii – symbolika, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, ss. 182. ...
Artykuły

I Ogólnopolski Zjazd Członków Założycieli i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła Biblijnego

Sprawozdanie z Pierwszego Ogólnopolskiego Zjazdu Członków Założycieli i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, Warszawa, 8 kwietnia 2006. W dniu 8 kwietnia odbył ...