Academica

Artykuły

Cierpienie Maryi w Nowym Testamencie

Zazwyczaj pierwszym arcydziełem, które przykuwa uwagę wchodzących głównymi drzwiami do Bazyliki Watykańskiej jest Pieta Michała Anioła. Gwarantem umowy zawartej pomiędzy genialnym, dwudziestoczteroletnim wówczas rzeźbiarzem a ...
Artykuły

Biblijna odnowa kultu maryjnego w Polsce

Kult, definiowany zazwyczaj jako oddawanie czci Bogu – istocie najdoskonalszej, należy do naturalnych odruchów człowieka i stanowi spontaniczną odpowiedź na rzeczywistość osobowego sacrum[1]. Aby zachować ...
Artykuły

J. Ciecieląg. Palestyna w czasach Jezusa

„J. Ciecieląg, Palestyna w czasach Jezusa. Dzieje polityczne [Palästina in der Zeit von Jesus. Die politische Geschichte], Kraków 2000, pp. 206” The Polish Journal of ...
Książki

W Nowym Testamencie wszystko po staremu? Konteksty Ewangelii

W Nowym Testamencie wszystko po staremu? Konteksty Ewangelii Wydawnictwo „Serafin” Kraków 2016, ss. 268 Opis „Tekst bez kontekstu jest pretekstem” – takim powiedzeniem chętnie posługują ...
Książki

Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Na rozdrożu

Nakładem Wydawnictwa Chronicon ukazała się książka „Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Na rozdrożu” autorstwa ks. Mariusza Rosika. „Jak doszło do oddzielenia się Kościoła i Synagogi? ...
Książki

Eucharystia. Kawałek nieba na ziemi

Eucharystia. Kawałek nieba na ziemi TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2016, ss. 56   Opis Sakrament – jak mówi najbardziej powszechne dziś określenie – ...
Książki

W PRZESTRZENI SŁOWA

W przestrzeni Słowa TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2017, ss. 62   Opis Nakładem Wydawnictwa Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM ukazała się niewielka książka (ss. ...
Książki

Wielka Księga Miłosierdzia. Komentarze biblijne – nauczanie papieskie

Wielka Księga Miłosierdzia. Komentarze biblijne – nauczanie papieskie współautorzy: S. Hałas, P. Kot, M. Wróbel, Wydawnictwo M, Kraków 2016, ss. 432   Opis „Orędzie o ...
Książki

Kodeks Synajski. Biografia

Kodeks Synajski. Biografia Wydawnictwo „Chronicon”, seria: MEMORIA 2, Wrocław 2015, ss. 136.      Opis Do Lengenfeld, oddalonego zaledwie nieco ponad trzysta kilometrów od Wrocławia, ...
Książki

Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia

„Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia. Nowy Testament. List św. Jakuba, 1-2 List św. Piotra, 1-3 List św. Jana, List św. Judy, Apokalipsa” współautorzy: M. Wróbel, ...