Academica

Książki

„W Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1Kor 15, 22b)

„W Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1Kor 15, 22b).  Rola cytatów ST w Pawłowej argumentacji za zmartwychwstaniem (1Kor 15, 12-58) red. M. Rosik Bibliotheca Biblica Wrocław ...
Książki

Ewangelia Łukasza a świat grecko-helleński. Perspektywa literacka i ideologiczna

Ewangelia Łukasza a świat grecko-helleński. Perspektywa literacka i ideologiczna Bibliotheca Biblica TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2009, ss. 407   Opis Monografia rzuca nowe światło ...
Książki

Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego

Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego współautor: Icchak Rapoport Bibliotheca Biblica TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2009, ss. 318   ...
Książki

Pierwszy List do Koryntian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz

Pierwszy List do Koryntian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. Nowy Komentarz Biblijny, NT VII Edycja Świętego Pawła Częstochowa 2009, ss. 669   Opis Opracowanie ks. ...
Książki

Duszpasterski komentarz do Nowego Testamentu. Ewangelia wg św. Mateusza (Mt ...

Duszpasterski komentarz do Nowego Testamentu. Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 14,1 – 28,20) Biblos Tarnów 2009, ss. 161   Opis Druga część duszpasterskiego przewodnika ks. ...
Książki

Duszpasterski komentarz do Nowego Testamentu. Ewangelia wg św. Mateusza (Mt ...

Duszpasterski komentarz do Nowego Testamentu. Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 1,1 – 13,58) Biblos Tarnów 2009, ss. 161   Opis Pierwsza część duszpasterskiego przewodnika ks. ...
Książki

Der Tempel von Jerusalem zur Zeit Jesu

Der Tempel von Jerusalem zur Zeit Jesu tłum. J. Rosik Miriam – Verlag Jestetten 2008, s. 196   Opis Książka poświęcona najważniejszej instytucji religijnej judaizmu ...
Książki

Warunki dobrej spowiedzi. Wiara i życie

Warunki dobrej spowiedzi. Wiara i życie PALABRA. Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów Wrocław 2008, ss. 53   Opis Kiedy Jezus ukazał się apostołom w wieczerniku w niedzielę ...
Książki

Modlitwa – chleb powszedni. Wiara i życie

Modlitwa – chleb powszedni. Wiara i życie PALABRA. Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów Wrocław 2008, ss. 53   Opis Modlitwa definiowana bywa zazwyczaj jako „rozmowa z Bogiem”. ...
Książki

Judaizm u początków ery chrześcijańskiej

Judaizm u początków ery chrześcijańskiej Bibliotheca Biblica red. M. Rosik TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2008, ss. 247 [wydanie drugie] Opis Judaizm czasów Jezusa ...