Academica

Artykuły

Marek i Mateusz o Kościele i synagodze

W dobie coraz bardziej rozwijającego się dialogu chrześcijaństwa z judaizmem warto ponownie sięgnąć do zapisu ewangelii, aby znaleźć w nim odbicie początków relacji pomiędzy Kościołem ...
Artykuły

LA FEDE CHE APRE LA STRADA ALLA SALVEZZA (ANALISI ...

Summary: The article proposes a synchronic analysis of Mark 7,24-30. This analysis is divided into three parts: the preliminary investigations (the delimitation of the pericope, ...
Artykuły

Jezus – Architekt, czyli o budowaniu domu na skale

  Wybór przypowieści jako formy nauczania był wynikiem świadomej pedagogii Jezusa – Nauczyciela. Marek stwierdza: „W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ...
Artykuły

JEZUS W ROLI DAWIDA WEDŁUG CHRYSTOLOGII MARKOWEJ

Teksty biblijne Starego Przymierza przybierają niekiedy – oprócz pierwotnego sensu wyrazowego – także sens typiczny. Gdy typem są nie wydarzenia, lecz osoby, wówczas antytypu należy ...
Artykuły

INTERPRETACJA JANOWEJ NARRACJI O OTWARTYM GROBIE (J 20, 1-18) ...

Wydaje się, że nie tracąca na aktualności uniwersalna zasada, postawiona przez św. Augustyna[1], a powtórzona przez konstytucję Dei Verbum (16), zasada, która głosi, że „Nowy ...
Artykuły

Cierpienie Maryi w Nowym Testamencie

Zazwyczaj pierwszym arcydziełem, które przykuwa uwagę wchodzących głównymi drzwiami do Bazyliki Watykańskiej jest Pieta Michała Anioła. Gwarantem umowy zawartej pomiędzy genialnym, dwudziestoczteroletnim wówczas rzeźbiarzem a ...
Artykuły

Biblijna odnowa kultu maryjnego w Polsce

Kult, definiowany zazwyczaj jako oddawanie czci Bogu – istocie najdoskonalszej, należy do naturalnych odruchów człowieka i stanowi spontaniczną odpowiedź na rzeczywistość osobowego sacrum[1]. Aby zachować ...
Artykuły

J. Ciecieląg. Palestyna w czasach Jezusa

„J. Ciecieląg, Palestyna w czasach Jezusa. Dzieje polityczne [Palästina in der Zeit von Jesus. Die politische Geschichte], Kraków 2000, pp. 206” The Polish Journal of ...
Książki

W Nowym Testamencie wszystko po staremu? Konteksty Ewangelii

W Nowym Testamencie wszystko po staremu? Konteksty Ewangelii Wydawnictwo „Serafin” Kraków 2016, ss. 268 Opis „Tekst bez kontekstu jest pretekstem” – takim powiedzeniem chętnie posługują ...
Książki

Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Na rozdrożu

Nakładem Wydawnictwa Chronicon ukazała się książka „Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Na rozdrożu” autorstwa ks. Mariusza Rosika. „Jak doszło do oddzielenia się Kościoła i Synagogi? ...