Audio

AudioEwangelia dla sceptykówStrefa Biblii

Zuzanna i Daniel (I)

W „Biblijnych romansach… i nie tylko” zaglądamy tym razem do Księgi Daniela. Nie będziemy jednak sprawdzać, jaka relacja łączyła Zuzannę i jej męża Joakima, ale ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Kościół konieczny?

Żyjący w III stuleciu św. Cyprian, biskup Kartaginy, sformułował postulat, który później został zdogmatyzowany: „Poza Kościołem nie ma zbawienia”. Dziś spotkać się można z postawą ...
AudioEwangelia dla sceptykówStrefa Biblii

Noe i jego żona (II)

W „Biblijnych romansach… i nie tylko” powracamy na Arkę, w której przebywał Noe ze swoją rodziną. Czego symbolem jest tęcza i w jaki sposób Pan ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Skandale w Kościele

Kiedy Noe na Boży rozkaz zaczął budować arkę, nic jeszcze nie zapowiadało potopu. Nic więc dziwnego, że gdy opowiada się tę historię dzieciom na lekcjach ...
AudioEwangelia dla sceptykówStrefa Biblii

Noe i jego żona (I)

Kiedy Noe na Boży rozkaz zaczął budować arkę, nic jeszcze nie zapowiadało potopu. Nic więc dziwnego, że gdy opowiada się tę historię dzieciom na lekcjach ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Wiara a ideologia

Czasem zdarza nam się słyszeć, że religia jest ideologią. Nic bardziej błędnego. Otwórzmy jakikolwiek słownik, leksykon czy encyklopedię. W każdej z tych książek znajdziemy bardzo ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Ogród

Od kilku tyg w naszych refleksjach stawiamy sobie pytanie o postawę chrześcijanina wobec cierpienia. Biblijny mit o upadku pierwszych ludzi daje najbardziej zasadniczą, aczkolwiek wcale ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Krzyż choroby?

Ks. Józef Tischner, który w czasie, gdy nie mógł już mówić, napisał na kartce dwa słowa: „nie uszlachetnia”. Tydzień temu wspomnieliśmy, że mówienie o „krzyżu ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Kto nie bierze krzyża

Czym jest krzyż, do którego podjęcia zachęca Jezus? Jak właściwie odczytać sens tej wypowiedzi? Powraca ona na kartach Ewangelii kilkukrotnie: „Jeśli kto chce pójść za ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

11 września – cezura w dziejach świata

Niektórzy teologowie, próbujący zmierzyć swą myśl z problematyką zła widzianą w perspektywie Boga, odwołują się na zasadzie analogii do dzieła George Seurat’a. Jednym z najcenniejszych ...