Audio

AudioGłos na pustyniW Kościele

Tabgha

Misternie ułożona mozaika pod głównym ołtarzem Kościoła Rozmnożenia Chleba w Tabghdze przedstawia kosz z czterema chlebami i dwie ryby. Zgodnie z zapisem Ewangelii, Jezus miał ...
AudioDzieje ApostolskieStrefa Biblii

Paweł na ławie oskarżonych (Dz 21)

Paweł przybywa do Jerozolimy, gdzie zostaje serdecznie przyjęty przez tamtejszą gminę. Apostoł daje świadectwo, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg wśród pogan, nakłaniając ich serca do ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Synaj

Po przepłynięciu Kanału Sueskiego potrzeba około pięciu godzin jazdy, by dotrzeć do Dżabal Musa, najwyższej góry Półwyspu Synajskiego. Liczy 2285 metrów. Na szczyt prowadzą dwie ...
AudioDzieje ApostolskieStrefa Biblii

Dzień Pański w Troadzie (Dz 20)

Początkowo wyznawcy Chrystusa wywodzący się z judaizmu czcili szabat oraz niedzielę jako dzień zmartwychwstania i chrystofanii po ośmiu dniach od zmartwychwstania (właśnie ten fakt leży ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Góra Błogosławieństw

Tradycja sytuuje miejsce, na którym Jezus wygłosić miał Kazanie na Górze (Mt 5,1 – 7,28), rozpoczynające się od ośmiu błogosławieństw, na niewielkim, pokrytym zielenią wzniesieniu ...
AudioDzieje ApostolskieStrefa Biblii

Paweł w Efezie (Dz 19)

Dzieje Apostolskie zawierają przynajmniej dwa epizody związane z uczniami Jana Chrzciciela. Pierwszy dotyczy spotkania Pryscylli i jej męża Akwili, Żydów wysiedlonych przez Klaudiusza z Rzymu, ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Kafarnaum

Historia domu mieszkalnego, na którym stanął kościół, jest fascynująca. Badania archeologów dowiodły, że w I w. po Chr. był tu dom rodzinny należący do tzw. ...
AudioDzieje ApostolskieStrefa Biblii

Paweł w Koryncie (Dz 18)

Łukasz ewangelista wspomina w Dziejach Apostolskich o tym, że Paweł przez półtora roku oddawał się wyłączenie nauczaniu w gminie korynckiej. Początkowo, zamieszkując z Pryscyllą i ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Betania

Niewielka miejscowość, której nazwa tłumaczy się jako „dom biednych”, była świadkiem interesujących wydarzeń w życiu Jezusa. Tu mieszkała zaprzyjaźniona z Jezusem rodzina, a dokładniej dwie ...
AudioDzieje ApostolskieStrefa Biblii

Paweł w Tesalonikach (Dz 17)

Paweł głosił Chrystusa w Tesalonikach przez trzy szabaty, a następnie wrogo nastawieni Żydzi wznieśli tumult i tłumnie zgromadzili się w mieście, formując manifestację przeciw ewangelizatorom ...