Audio

AudioKonferencjeW Kościele

Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim (III)

Dzień Judaizmu, chociaż ma stanowić okazję do pogłębionej refleksji nad relacjami chrześcijańsko-żydowskimi, przede wszystkim służy pogłębieniu naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Przez poznawanie judaizmu odkrywamy ...
AudioKonferencjeW Kościele

Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim (II)

Poprzez wyznaczenie daty obchodów Dnia Judaizmu na wigilię Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, Kościół katolicki wskazuje wspólne korzenie chrześcijaństwa, jako drogę do ekumenizmu. Wydaje ...
AudioKonferencjeW Kościele

Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim (I)

W ostatnich latach dialog chrześcijańsko-żydowski w środowisku wrocławskim wyraźnie się zdynamizował. Służą temu zarówno okazyjnie organizowane spotkania, jak i inicjatywy długofalowe. Wzajemnemu poznaniu Żydów i ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Od szabatu do niedzieli

Początkowo wyznawcy Chrystusa wywodzący się z judaizmu czcili szabat oraz niedzielę jako dzień zmartwychwstania i chrystofanii po ośmiu dniach od zmartwychwstania (właśnie ten fakt leży ...
AudioStrefa BibliiZiemia Słowa

Miasto palm. Jerycho

W dzisiejszym Izraelu panuje powszechne przekonanie, że Jerycho jest najstarszym miastem świata. Nie podzielaliby go pewnie ani miłośnicy prastarych kultur, których ślady znajdują się jeszcze ...
AudioKonferencjeW Kościele

O rozbracie Synagogi i Kościoła raz jeszcze

W Radio „Warszawa” gościem Mateusza Krawczyka był ks. prof. Mariusz Rosik, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych głównie z dziedziny teologii Nowego Testamentu oraz wydanej w ubiegłym roku książki „Kościół a Synagoga ...
AudioStrefa BibliiZiemia Słowa

Cytadela. Jerozolima

Zauroczony niezwykłym pięknem swej ukochanej Oblubieniec z Pieśni nad pieśniami w zachwycie wyznawał: „Szyja twoja jak wieża Dawida, warownie zbudowana” (Pnp 4,4). Wieża Dawida stanowi ...
AudioEwangelia dla sceptykówStrefa Biblii

Po co Jezusowi chrzest?

Scena chrztu Jezusa stanowi punkt kulminacyjny wstępnej części dzieła Markowego, przy jednoczesnym wskazaniu na wypełnienie się misji Jana Chrzciciela, która tu jest potwierdzona przez znaki ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Nowy rok z Maryją

U początku nowego roku kalendarzowego Kościół wpatruje się w oblicze Maryi Bożej Rodzicielki. Maryja jest nie tylko Matką Chrystusa, ale także Matką Kościoła, czyli nas ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Imię

Nam nie objawił się anioł z nieba. Nie prowadziła nas gwiazda. Nie widzieliśmy łuny na niebie, która oświetlała drogę pasterzom i nie słyszeliśmy czystego śpiewu ...