Audio

AudioW roku liturgicznym

O narodzinach Mesjasza

Tylko od nas – od naszych pragnień, postanowień i dążeń – zależy, czy Jezus narodzi się i pozostanie w naszych sercach. Nam nie objawił się ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Po co czytamy rodowody?

Zastanawiającym jest fakt umieszczenia przez Mateusza w Jezusowej genealogii czterech imion kobiecych, oprócz imienia Maryi: Tamar, Rachab, Rut i Betszeby. Podać można przynajmniej dwa motywy, ...
AudioStrefa BibliiZiemia Słowa

Bazylika Narodzenia Pańskiego. Betlejem

Betlejemska Bazylika Narodzenia Chrystusa zbudowana jest wokół skalnej groty, w której według tradycji narodził się Jezus i którą otaczano kultem od początków chrześcijaństwa. Poświadcza to ...
AudioResearch blog

Medialny szum Tysiąclecia

W grudniu 2016 roku Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję o przygotowaniu nowego tłumaczenia Biblii dla celów liturgicznych. Przekład ma być rewizją V wydania Biblii Tysiąclecia, ...
AudioPodróże

Wyspy Północy. Rozmowa o książce

Najnowsza książka Wyspy Północy. Dziennik z podróży (Wydawnictwo „Chronicon”, Wrocław 2017, ss. 150, 70 kolorowych zdjęć) w sprzedaży już za kilka dni! Zebrany materiał powstawał właściwie ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Kłopoty Pełnej Łaski

Łaska jest pierwszym darem, jaki Maryja otrzymuje od Boga. Znajduje on swe potwierdzenie w słowach anioła: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” ...
AudioStrefa BibliiZiemia Słowa

Kościół Jana Chrzciciela. Ain Karem

Gdzie mieszkał Jan Chrzciciel, zanim jeszcze oblókł się w sierść wielbłądzią i przeszedł na dietę z leśnych owoców? Z jakiej studni czerpał wodę? Do której ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Prostujcie drogę Panu!

„Jego przepowiadali wszyscy Prorocy, Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu” – to fragment drugiej ...
AudioStrefa BibliiZiemia Słowa

Kościół Nawiedzenia św. Elżbiety. Ain Karem

Miasteczko, które niegdyś znajdowało się 8 km od centrum Jerozolimy, dziś, od 1964 roku, stanowi już jej przedmieścia. Od najdawniejszych czasów tradycja chrześcijańska łączy je ...
AudioBiblia kobieta i ksiądzStrefa Biblii

Nie z tego świata

„Tak, Ja nim jestem” (Mt 27,11) – to Jezusowa odpowiedź na pytanie Piłata o to, czy jest Królem Izraela. Dlaczego możemy nazywać Jezusa Królem Wszechświata? ...