Audio

AudioKonferencjeStrefa Biblii

DZIEWICTWO MARYI

  Jednym z pierwszych znaków obecności królestwa Bożego jest expressis verbis wyrażona prawda o dziewiczym poczęciu Jezusa Chrystusa. Mateusz zamieszcza cytat z Iz 7,14: „Oto ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

OCZEKIWANIA MESJAŃSKIE CZASÓW JEZUSA

Dotychczas badacze sądzili, że to Chrystus jako pierwszy zaszczepił w umysłach swych uczniów ideę cierpiącego Mesjasza. Oczekiwania mesjańskie, obecne w narodzie wybranym już na kilka ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

ZWYCZAJE MAŁŻEŃSKIE CZASÓW JEZUSA

Małżeństwo zawierane było na zasadach kontraktu cywilnego, któremu towarzyszyć musiał dokument pisany. Odkrycia wydobyły na światło dzienne takie dokumenty, pochodzące z Elefantyny, z I w. ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

BÓG W WIELKIM MIEŚCIE, CZYLI MIŁOŚĆ W CZASACH ZARAZY

Dubaj (fot. M. Rosik) Ojciec Jacek Salij OP mówił kiedyś: „Nie należy wyobrażać sobie, jakoby Pan Bóg zesłał na człowieka podleganie cierpieniom i śmierci za ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

WHEN A MAN LOVES A WOMAN

  Co się dzieje, kiedy mężczyzna kocha kobietę? Oboje należą do siebie, ale są różni od siebie. W czym się różnią? Pierwszy moment to moment pewnego ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

KOBIETA – PROMIEŃ MIŁOŚCI BOGA

  Wydaje się, że św. Paweł, choć szczycił się swym faryzejskim wykształceniem, nie znał midraszu o stworzeniu kobiety: „Bóg stworzył kobietę z boku mężczyzny. Nie ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

CZY WARTO POZNAWAĆ JUDAIZM?

We wstępie do dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej, zatytułowanego Naród żydowski i jego święte pisma w Biblii chrześcijańskiej (2001) kard. Joseph Ratzinger pisał: „Chrześcijaństwo narodziło się w łonie ...
AudioKonferencje

Co wydarzyło się w Pittsburghu w 1967?

  W połowie lutego 1967 roku grupa studentów z uniwersytetu w Pittsburghu, wraz z dwoma wykładowcami i kapelanem, zorganizowała wyjazdowe rekolekcje, trwające zaledwie trzy dni. ...
AudioKonferencje

Kościół pierwszych wieków a Synagoga

  Proces rozchodzenia się dróg Kościoła i Synagogi w I w. i pierwszych dziesięcioleciach II w. po Chr. doprowadził do ostatecznego zerwania więzi pomiędzy dwiema ...
AudioKonferencje

Doświadczenie Boga

  Bóg kocha każdego człowieka i każdy z nas inaczej doświadcza Jego miłości. Za każdym razem jest to doświadczenie prawdziwe, poruszające i całkowicie odmieniające życie. ...