Audio

AudioStrefa BibliiZiemia Słowa

Stare Miasto. Jerozolima

Stare Miasto Jerozolimy otoczone jest białymi murami. Najstarsze ich kamienie pamiętają czasy Heroda. Mury zamykają w sobie cztery dzielnice: żydowską, muzułmańską, chrześcijańską i ormiańską (choć ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Jezus poliglota

Aramejski to codzienny język Jezusa. Żydzi posługiwali się nim od czasów niewoli babilońskiej, a więc od VI w. przed Chr. Główny język imperium perskiego posiadał ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

Dary Ducha Świętego w Biblii

XLVII Wrocławskie Dni Duszpasterskie odbyły się na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w dniach 28-29 sierpnia 2017 roku pod hasłem „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego. Różnorodność ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

Maryja – Arka Przymierza

Arka Przymierza była uobecnieniem swoistego paktu, który Bóg zawarł z Izraelem na górze Synaj. Do drogocennej skrzyni – co do kształtu wykonanej zgodnie z Bożym poleceniem – Mojżesz włożył ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Relacje chrześcijan i Żydów ...

Radio „Logos” opublikowało nagranie wykładu, który odbył się w siedzibie Civitas Christiana we Wrocławiu dnia 10 kwietnia 2017 roku w ramach cyklu „Spotkania z Biblią”. ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

Droga zjednoczenia duchowego z Bogiem a charyzmaty

Konferencja wygłoszona w czerwcu 2017 roku dla animatorów wspólnoty „Mamre” we Wrocławiu Pochodząca z Wrocławia Edyta Stein podjęła w swych publikacjach refleksję na temat duchowego ...
AudioWieczór z Biblią

Jezus uzdrawia epileptyka

W starożytnym Izraelu epileptyków uważano za ludzi będących pod panowaniem szatana; nie rozróżniano więc pomiędzy uzdrowieniem a egzorcyzmem. W tym wypadku epilepsja widziana była jako ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

DZIEWICTWO MARYI

  Jednym z pierwszych znaków obecności królestwa Bożego jest expressis verbis wyrażona prawda o dziewiczym poczęciu Jezusa Chrystusa. Mateusz zamieszcza cytat z Iz 7,14: „Oto ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

OCZEKIWANIA MESJAŃSKIE CZASÓW JEZUSA

Dotychczas badacze sądzili, że to Chrystus jako pierwszy zaszczepił w umysłach swych uczniów ideę cierpiącego Mesjasza. Oczekiwania mesjańskie, obecne w narodzie wybranym już na kilka ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

ZWYCZAJE MAŁŻEŃSKIE CZASÓW JEZUSA

Małżeństwo zawierane było na zasadach kontraktu cywilnego, któremu towarzyszyć musiał dokument pisany. Odkrycia wydobyły na światło dzienne takie dokumenty, pochodzące z Elefantyny, z I w. ...