Audio

AudioEwangelia dla sceptyków

Dzieci w oczach Jezusa – kim są?

  Naturalną cechą dziecka jest to, że ufa swojemu ojcu. Ufać ojcu, to znaczy mieć w nim nadzieję. Hemingway pisał kiedyś: Głupio jest nie mieć ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Józef – bohater czy tchórz? (1)

Zwolennikom fabularnych filmów, barwnie ukazujących wydarzenia związane z narodzinami Jezusa, zwłaszcza oburzenie mieszkańców Nazaretu faktem, iż Maryja oczekuje Dziecka, pospieszmy od razu z wyjaśnieniem. Maryja ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Józef – bohater czy tchórz? (2)

fot. M. Rosik Ku zadowoleniu dzisiejszych zwolenników oniryzmu, Józef zbudziwszy się z proroczego snu, wziął swoją małżonkę do siebie. Tym samym Jezusa uznał za swego ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Błogosławieni – czy zawsze szczęśliwi? (1)

Cztery błogosławieństwa zapisane przez Łukasza, czy osiem błogosławieństw zanotowanych w Mateuszowym Kazaniu na Górze to ewangeliczny program dający priorytet takim wartościom, jak pokora, prawda, służba ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Błogosławieni – czy zawsze szczęśliwi? (2)

Filozofia próbuje określić szczęście jako stały, trwały stan zadowolenia z życia. Współczesne kierunki myśli o człowieku głoszą, że szczęście przybiera postać osoby. Nie można być ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Kazanie na górze – czy Jezus znosi Prawo? (1)

  W Kazaniu na Górze Mateusz bez wątpienia nawiązuje do góry Synaj, na której Mojżesz otrzymał od Boga Prawo Starego Testamentu. Czy Jezus przyszedł, aby ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Kazanie na górze – czy Jezus znosi Prawo? (2)

  Ewangelista Mateusz postanowił ukazać Jezusa jako nowego Mojżesza. Jak niegdyś Mojżesz przyniósł Dekalog, tak teraz Jezus przynosi przykazanie miłości bliźniego posunięte do miłości nieprzyjaciół. ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Niebo – miejsce dla naiwnych? (1)

  Maxence van der Meersch, autor książki Ciała i dusze, napisał: Człowiek godzi się na to, że dalej nie ma nic, kiedy myśli o sobie. ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Niebo – miejsce dla naiwnych? (2)

  Szczęście ma nie tylko wymiar doczesny. Sięga poza granice naszego ziemskiego życia. Dlatego św. Paweł zauważa: „Gdybyśmy tylko w tym życiu nadzieję pokładali w ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Niebo – miejsce dla naiwnych? (3)

  Søren Kierkegaard u schyłku swych lat wyznał: „Całe życie spędziłem na poszukiwaniu prawdy. Teraz dochodzę do przekonania, że lepiej byłoby je poświęcić na czynienie ...