Audio

AudioKonferencjeStrefa Biblii

Maryja – Arka Przymierza

Arka Przymierza była uobecnieniem swoistego paktu, który Bóg zawarł z Izraelem na górze Synaj. Do drogocennej skrzyni – co do kształtu wykonanej zgodnie z Bożym poleceniem – Mojżesz włożył ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Relacje chrześcijan i Żydów ...

Radio „Logos” opublikowało nagranie wykładu, który odbył się w siedzibie Civitas Christiana we Wrocławiu dnia 10 kwietnia 2017 roku w ramach cyklu „Spotkania z Biblią”. ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

Droga zjednoczenia duchowego z Bogiem a charyzmaty

Konferencja wygłoszona w czerwcu 2017 roku dla animatorów wspólnoty „Mamre” we Wrocławiu Pochodząca z Wrocławia Edyta Stein podjęła w swych publikacjach refleksję na temat duchowego ...
AudioWieczór z Biblią

Jezus uzdrawia epileptyka

W starożytnym Izraelu epileptyków uważano za ludzi będących pod panowaniem szatana; nie rozróżniano więc pomiędzy uzdrowieniem a egzorcyzmem. W tym wypadku epilepsja widziana była jako ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

DZIEWICTWO MARYI

  Jednym z pierwszych znaków obecności królestwa Bożego jest expressis verbis wyrażona prawda o dziewiczym poczęciu Jezusa Chrystusa. Mateusz zamieszcza cytat z Iz 7,14: „Oto ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

OCZEKIWANIA MESJAŃSKIE CZASÓW JEZUSA

Dotychczas badacze sądzili, że to Chrystus jako pierwszy zaszczepił w umysłach swych uczniów ideę cierpiącego Mesjasza. Oczekiwania mesjańskie, obecne w narodzie wybranym już na kilka ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

ZWYCZAJE MAŁŻEŃSKIE CZASÓW JEZUSA

Małżeństwo zawierane było na zasadach kontraktu cywilnego, któremu towarzyszyć musiał dokument pisany. Odkrycia wydobyły na światło dzienne takie dokumenty, pochodzące z Elefantyny, z I w. ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

BÓG W WIELKIM MIEŚCIE, CZYLI MIŁOŚĆ W CZASACH ZARAZY

Dubaj (fot. M. Rosik) Ojciec Jacek Salij OP mówił kiedyś: „Nie należy wyobrażać sobie, jakoby Pan Bóg zesłał na człowieka podleganie cierpieniom i śmierci za ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

WHEN A MAN LOVES A WOMAN

  Co się dzieje, kiedy mężczyzna kocha kobietę? Oboje należą do siebie, ale są różni od siebie. W czym się różnią? Pierwszy moment to moment pewnego ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

KOBIETA – PROMIEŃ MIŁOŚCI BOGA

  Wydaje się, że św. Paweł, choć szczycił się swym faryzejskim wykształceniem, nie znał midraszu o stworzeniu kobiety: „Bóg stworzył kobietę z boku mężczyzny. Nie ...