Audio

AudioKonferencjeStrefa Biblii

KOBIETA – PROMIEŃ MIŁOŚCI BOGA

  Wydaje się, że św. Paweł, choć szczycił się swym faryzejskim wykształceniem, nie znał midraszu o stworzeniu kobiety: „Bóg stworzył kobietę z boku mężczyzny. Nie ...
AudioKonferencjeStrefa Biblii

CZY WARTO POZNAWAĆ JUDAIZM?

We wstępie do dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej, zatytułowanego Naród żydowski i jego święte pisma w Biblii chrześcijańskiej (2001) kard. Joseph Ratzinger pisał: „Chrześcijaństwo narodziło się w łonie ...
AudioKonferencje

Co wydarzyło się w Pittsburghu w 1967?

  W połowie lutego 1967 roku grupa studentów z uniwersytetu w Pittsburghu, wraz z dwoma wykładowcami i kapelanem, zorganizowała wyjazdowe rekolekcje, trwające zaledwie trzy dni. ...
AudioKonferencje

Kościół pierwszych wieków a Synagoga

Proces rozchodzenia się dróg Kościoła i Synagogi w I w. i pierwszych dziesięcioleciach II w. po Chr. doprowadził do ostatecznego zerwania więzi pomiędzy dwiema wspólnotami. ...
AudioKonferencje

Doświadczenie Boga

  Bóg kocha każdego człowieka i każdy z nas inaczej doświadcza Jego miłości. Za każdym razem jest to doświadczenie prawdziwe, poruszające i całkowicie odmieniające życie. ...
AudioKonferencje

Miłosierni jak Ojciec

Apostoł Paweł stwierdza, że Chrystus nie tylko przyjął na siebie wszystkie ludzkie grzechy, ale wręcz utożsamił się z nimi: „On [Bóg] to dla nas grzechem ...
AudioKonferencje

Uzdrowienie chorych

  Dar uzdrawiania, według tradycji synoptycznej towarzyszył Jezusowi i Jego uczniom. Jednym z najpowszechniejszych i zarazem najbardziej poszukiwanych cudów było uzdrowienie. Przekonanie Izraelitów, że to ...
AudioKonferencje

Historia Odnowy w Duchu Świętym

  Michael Harper był jedną z czołowych postaci ruchu charyzmatycznego w Anglii przynajmniej przez dwie dekady, poczynając od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Jako jeden z ...
AudioStrona z Pisma Świętego

Biblijnie o chrzcie

  W jaki sposób chrzest potwierdzony osobistą decyzją przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela pozwala nam zacząć doświadczać zwycięstwa Jezusa nad złem? Przecież chrzest nie ...
AudioKonferencje

Grzech – przepaść oddzielająca od Boga

Wielu ludzi jednak nie potrafi na co dzień odkrywać prawdy o Bożej miłości. Żyją ze świadomością, że Bóg jest kimś dalekim i trudno im dostrzec ...