Audio

AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 14

Schemat działania Pawła podczas jego podróży misyjnych wydaje się powtarzać. Przychodząc do kolejnych miast, apostoł zaczyna głoszenie dobrej nowiny w środowisku diaspory. Udaje się najpierw ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 15

Prawdopodobnie w roku 49 (lub 51), a więc w czasie, gdy Klaudiusz wypędził Żydów z Rzymu, w Jerozolimie dochodzi do zgromadzenia apostołów, zwanego Soborem Jerozolimskim ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 16

Paweł ma widzenie Macedończyka, który prosi go, by przybył i pomógł mieszkańcom jego krainy. Posłuszny widzeniu apostoł przeprawia się do Filippi i w ten sposób ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 17

Paweł głosił Chrystusa w Tesalonikach przez trzy szabaty, a następnie wrogo nastawieni Żydzi wznieśli tumult i tłumnie zgromadzili się w mieście, formując manifestację przeciw ewangelizatorom ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 18

Łukasz ewangelista wspomina w Dziejach Apostolskich o tym, że Paweł przez półtora roku oddawał się wyłączenie nauczaniu w gminie korynckiej. Początkowo, zamieszkując z Pryscyllą i ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 19

Dzieje Apostolskie zawierają przynajmniej dwa epizody związane z uczniami Jana Chrzciciela. Pierwszy dotyczy spotkania Pryscylli i jej męża Akwili, Żydów wysiedlonych przez Klaudiusza z Rzymu, ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 20

Początkowo wyznawcy Chrystusa wywodzący się z judaizmu czcili szabat oraz niedzielę jako dzień zmartwychwstania i chrystofanii po ośmiu dniach od zmartwychwstania (właśnie ten fakt leży ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 21

Paweł przybywa do Jerozolimy, gdzie zostaje serdecznie przyjęty przez tamtejszą gminę. Apostoł daje świadectwo, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg wśród pogan, nakłaniając ich serca do ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 22

O wydarzeniu pod bramami Damaszku – mistycznej wizji, jakiej doświadczył Szaweł – mówią trzy narracje Dziejów Apostolskich. Opis w Dz 9,1-31 jest najobszerniejszy. Bardziej zwięzłe ...
AudioStrefa Biblii

Dzieje Apostolskie 23

Paweł jako faryzeusz staje przed Sanhedrynem. Jego oponentami są saduceusze, którzy odrzucają wiarę w zmartwychwstanie. Odrzucając wiarę w nieśmiertelność dusz, negują nie tylko zmartwychwstanie, ale i ...