Audio

AudioEwangelia dla sceptyków

Modlitwa Pańska – żydowska czy chrześcijańska?

  Modlitwa Pańska – ta najbardziej chrześcijańska z chrześcijańskich modlitw jest jednocześnie na wskroś żydowska. Nie mam wątpliwości co do tego, że pierwsi chrześcijanie, którzy ...
AudioEwangelia dla sceptyków

Samarytanin – optyka miłosierdzia

    Z powodów znaczących różnic religijnych, wielu Żydów, zmierzając do Jerozolimy w związku ze świętami zobowiązującymi do pielgrzymki do świętego miasta, świadomie omijało osady ...
AudioW roku liturgicznym

Świętość w Biblii (1)

W 1917 roku we Wrocławiu ukazała się książka Rudolfa Otto, należąca do klasyki badań nad świętością. Nosi ona tytuł Das Heilige. Über das Irrationale in ...
AudioW roku liturgicznym

Świętość w Biblii (2)

Świątynia jerozolimska była wyjątkowym miejscem spotkania świętości Boga i czystości człowieka. Architektura świątyni odzwierciedlała głębokie przekonanie Żydów o obecności Boga (Šekînāh) w Miejscu Najświętszym. W ...
AudioW roku liturgicznym

Świętość w Biblii (3)

W perspektywie nowotestamentalnej daje się zauważyć zdecydowane przesunięcie akcentu z czystości rytualnej na moralną. Świętym jest ten, kto się uświęca poprzez wysiłek podejmowany w sferze ...
AudioW roku liturgicznym

Świętość w Biblii (4)

Idea zniesienia w Chrystusie granicy pomiędzy sacrum a profanum – doczekała się na kartach Nowego Testamentu kilku obrazów. Warto wspomnieć w tym kontekście o pięciu ...
AudioW roku liturgicznym

Świętość w Biblii (5)

Wyznawcy judaizmu biblijnego rozumieli świętość Boga jako Jego transcendencję i nieprzystępność. Ponieważ termin qādôš etymologicznie wywodzi się z rdzenia oznaczającego czystość, stąd ideę świętości Boga ...
AudioW roku liturgicznym

Po tamtej stronie życia

Maxence van der Meersch, autor książki Ciała i dusze, napisał: Człowiek godzi się na to, że dalej nie ma nic, kiedy myśli o sobie. Ale ...
AudioW roku liturgicznym

Jednomyślni w modlitwie

Gdy Duch Święty zstępuje na rodzący się Kościół, przynagla wiernych do głębokiego życia modlitewnego. Co więcej, jest to modlitwa wspólnotowa. Co się dzieje, gdy wierzący ...
AudioW roku liturgicznym

Trwali w nauce apostołów

Mówiąc o pierwszej gminie chrześcijańskiej w Jerozolimie, św. Łukasz stwierdza: „Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz ...