Audio

AktualnościAudioKsiążki

Dziewczyna z warkoczami?

„Miriam z Nazaretu. Pierwsza charyzmatyczka” to najnowsza książka autorstwa wrocławskiego biblisty ks. prof. Mariusza Rosika. To przede wszystkim biblijna opowieść o Matce Bożej, która może ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Jezus i Jego bicz

Jerozolima, model świątyni Dziś przekaz internetowych kaznodziejów skupia się na Samarytance (bo komentarze do Psalmu 91 należą już do odległej wczorajszej przeszłości). Dlatego dla odmiany ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Żydzi, kobiety i osioł

Nie ulega wątpliwości, że w środowisku religijnym Palestyny I wieku status kobiety był nie tylko inny, ale wręcz niższy niż status mężczyzny. Żaden tekst biblijny ...
AudioKonferencjeW Kościele

Seminarium odnowy wiary. Konferencje

Zaproszenie do odnowienia relacji z Bogiem w ramach ruchu charyzmatycznego przybrało nazwę seminarium odnowy wiary lub seminarium odnowy w Duchu Świętym. Składa się na nie ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Jezus, pustynia i diabeł

Gdyby hipotetyczny wędrowiec zagubił się na Pustyni Judzkiej, znaleźć by się mógł na Górze Kuszenia, Dżabal Quruntul. Góra oddalona jest zaledwie cztery kilometry od Jerycha. ...
AudioKonferencjeW Kościele

Duchowe koło kultury

W Radio Kraków 28 lutego o godz. 21.05 nadano audycję „Duchowe koło kultury”, w której mowa była o ekumenicznych inicjatywach biblijnych. Redaktor BibleNote.pl Michał Wilk ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Miłość a tolerancja

Najwyższą normą etyki chrześcijańskiej jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Mateusz umieszcza przykazanie miłości bliźniego posuniętej aż do miłości okazywanej wrogom w Kazaniu na Górze, ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Powrót do źródeł

Mija 54 lata od zakończenia Soboru Watykańskiego II, który wyznaczył sobie jako jeden z celów zastosowanie zasady „powrotu do źródeł”. Postanowiłem więc przyjrzeć się jednej ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Modlitwa Jezusa

Nikt nie zaprzeczy, że nieodzowną formą rozwoju życia duchowego jest modlitwa. Chrześcijanin, który swoje imię bierze właśnie od Chrystusa, w Nim przede wszystkim widzi wzór ...
AudioGłos na pustyni

Dusza mieczem przeszyta

Scena ofiarowania czterdziestodniowego Jezusa w jerozolimskiej świątyni owiana jest poświatą tajemniczości. A wszystko przez to, że odbywa się w klimacie proroctwa wypowiedzianego przez Symeona – ...