AudioEwangelia dla sceptykówStrefa Biblii

Miłosierdzie w Nowym Testamencie

Największym przejawem Bożego miłosierdzia względem człowieka jest śmierć Jezusa na krzyżu. Paweł apostoł zapewniał, że zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus przyjął śmierć zamiast każdego z nas.

Audycję prowadzi zawsze wnikliwa w zadawaniu pytań Adrianna Sierocińska

 

Share:
ks. Mariusz Rosik