Aktualności

Skorzeszyce 2018

Uczestnicy rekolekcji w Skorzeszycach w dniach 8-10.11.2018

W życiu chrześcijanina nie ma bardziej fascynującej przygody niż żywy i intensywny kontakt z Bogiem, który tak „umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Z nową mocą docierała do nas prawda, że wiara to nic innego jak osobista, głęboka i intymna wręcz więź z Jezusem. Więź ta realizuje się w przestrzeni spotkania z Tym, którego przyjmujemy jako Pana i Zbawiciela. Temat tegorocznych dni skupienia dla katechetów Diecezji Kieleckiej brzmiał: Jezus – w przestrzeni spotkań.

Duch Święty prowadził nas poprzez karty Janowej Ewangelii. Już podczas pierwszej wieczornej Mszy Świętej usłyszeliśmy wprowadzenie do lektury dzieła Umiłowanego Ucznia Jezusa.

Początkiem świadomej wiary jest odkrycie bezwarunkowej, absolutnej i najgłębszej miłości Boga wobec człowieka. Właśnie o takiej miłości przekonywał Jezus Nikodema podczas nocnej rozmowy i rozmowa ta była przedmiotem pierwszej porannej konferencji. Kolejne refleksje poprowadziły nas przez meandry spotkań Jezusa z bohaterami kart Ewangelii Jana – z Samarytanką, kobietą cudzołożną czy tłumami słuchającymi mowy eucharystycznej. W każdym z nich – jak w zwierciadle – dostrzec mogliśmy odblask naszych osobistych relacji ze Zbawicielem. W ostatnim dniu rekolekcji wraz z Piotrem stanęliśmy nad Jeziorem Galilejskim, by odpowiedzieć na inne Jezusowe pytanie „Czy miłujesz Mnie?” (J 21). Miłość, do jakiej wzywa nas Jezus, była przedmiotem ostatniej refleksji podczas Eucharystii kończącej rekolekcje.

Całym sercem dziękuję wszystkim Uczestnikom i Organizatorom za niezwykle życzliwe przyjęcie i atmosferę modlitwy oraz otwarcia na głoszone Słowo Pana!

Share:
ks. Mariusz Rosik