AudioEwangelia dla sceptykówStrefa Biblii

Elżbieta i Zachariasz (II)

Zachariasz i Elżbieta, choć byli ludźmi sprawiedliwymi, nie mogli mieć dzieci. Ich przykład pokazuje, że Bóg nie karze za grzechy, a ludzie sprawiedliwi również doświadczają niesprawiedliwości.

W dzisiejszy odcinku „Biblijnych romansów… i nie tylko” rozmawiamy o tym, dlaczego Zachariasz, choć stracił mowę, zdawał się także nie słyszeć oraz o przykładach postaw, jakie z małżeństwa Zachariasza i Elżbiety możemy czerpać współcześnie.

Share:
ks. Mariusz Rosik