Strona z Pisma Świętego

ZASADY LEKTURY BIBLII (6)

Ważną zasadą w interpretacji Biblii jest konieczność uwzględnienia poszczególnych etapów kształtowania się poszczególnych ksiąg. Niemal każda księga Pisma Świętego powstawała na drodze długiego procesu. Wydaje się, że jedynie List do Filemona powstał w taki sposób, że Paweł napisał (podyktował) go w całości. Każde inne z pism Nowego i Starego Testamentu nabierało ostatecznego kształtu w kilku etapach.

 

Share:
ks. Mariusz Rosik