Aktualności

Dziękujemy…

Dziś, we wspomnienie liturgiczne św. Tomasza z Akwinu, zmarł Ojciec Profesor Hugolin Langkammer. Ojciec Profesor od dziesięcioleci związany był z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem.

Już ponad pół wieku temu, dokładnie od 1970 roku, prowadził wykłady na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Dwukrotnie także był rektorem i profesorem biblistyki w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Kłodzku. Dolnośląskie środowisko akademickie ma mu bardzo wiele do zawdzięczenia. Setki alumnów i osób świeckich z zapartym tchem słuchało jego wykładów. Wielu miało zaszczyt napisać prace magisterskie i doktorskie pod okiem jednego z absolutnie największych polskich biblistów. W Wydawnictwie Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, a także w Wydawnictwie Ojców Franciszkanów, ukazały się dziesiątki książek, które wyszły spod pióra Ojca Profesora. Swoją pracą łączył te dwa ważne ośrodki studiów teologicznych w Polsce, jakimi są Lublin i Wrocław.

Dzisiejszego wieczoru brakuje słów, by wyrazić wdzięczność za przekazaną rzetelną wiedzę biblijną, a także za kształtowanie w nas – uczniach Ojca Profesora – chrześcijańskiego oglądu świata i bardzo wnikliwego spojrzenia na Kościół i jego rolę we współczesności. Nauka ta była nam przekazywana nie tylko podczas wykładów akademickich, ale także na niwie duszpasterskiej, zwłaszcza podczas różnego rodzaju rekolekcji, które Ojciec Profesor wygłosił w dziesiątkach dolnośląskich parafii.

Ojcze Profesorze, dziękujemy…

Odpoczywaj w pokoju!

Share:
ks. Mariusz Rosik