Wykłady

Początki Kościoła w świetle Dziejów Apostolskich

I. PLAN WYKŁADU

  • Zagadnienia wprowadzające
  • Tło historyczne rozwoju Kościoła w latach 30-64 po Chr.
  • Triada niezgody: Mesjasz – świątynia – Eucharystia
  • Szaweł z Tarsu. Mentalność grecko-rzymska i mentalność semicka
  • Rozwój Kościoła: Żydzi etiopscy, Samarytanie, poganie. Kwestia Prawa
  • Powtórzenie materiału
  • Termin zerowy egzaminu

II. BIBLIOGRAFIA

Lekturą absolutnie podstawową jest księga Dziejów Apostolskich. Materiał obejmujący wskazany wyżej zakres treściowy wykładu zawarto w: M. Rosik, Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Na rozdrożu, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2016, ss. 55 – 262.

III. ZALICZENIE

Na koniec semestru przewidziano kolokwium pisemne składające się z 25 pytań. Celem otrzymania oceny dostatecznej należy poprawnie odpowiedzieć na 15 pytań (60%), i odpowiednio – na ocenę dobrą należy poprawnie odpowiedzieć na 20 pytań, na ocenę bardzo dobrą – na 25 pytań. Kolokwium odbędzie się w terminie uzgodnionym na pierwszych zajęciach każdego semestru.

Share:
ks. Mariusz Rosik