Wykłady

Historia i geografia biblijna

I. PLAN WYKŁADU

 1. Problematyka źródeł
 2. Geografia biblijna w zarysie ogólnym
 3. Prehistoria biblijna
 4. Czasy patriarchów
 5. Wyjście z Egiptu i zasiedlanie Kanaanu
 6. Czasy monarchii
 7. Niewola babilońska
 8. Czasy perskie
 9. Czasy hellenistyczne
 10. Czasy rzymskie

II. LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Materiał obejmujący wskazany zakres zawarto w: Geografia i archeologia biblijna w zarysie (praca zbiorowa, „Archeolog czyta Biblię”, Wrocław 2011), Historia biblijna w zarysie (M. Rosik, S. Stasiak, „Archeolog czyta Biblię”, Wrocław 2011) oraz Judaizm u początków ery chrześcijańskiej (M. Rosik, „Bibliotheca Biblica”, Wrocław 2008).

Materiał z geografii do pobrania tu: „Geografia biblijna w zarysie”.

III. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 • H. Shanks (red.), Starożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia świątyni jerozolimskiej przez Rzymian, red. wyd. polskiego W. Chrostowski, Warszawa 2007.
 • H. Shanks (red.), Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny. Historia początków oraz wczesnego rozwoju, red. wyd. polskiego W. Chrostowski, Warszawa 2013.
 • A. Piwowar, Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od Abrahama do podboju przez Rzymian, Lublin 2013.
 • R. de Vaux, Instytucje biblijne Starego Testamentu, I-II, tłum. T. Brzegowy, Poznań 2005.
 • I. Rapoport, M. Rosik, Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2009.

IV. ZALICZENIE

Praca pisemna na jeden z następujących tematów:

 1. Zrywy narodowowyzwoleńcze Izraelitów – przyczyny i skutki.
 2. Rozwój religijności Izraela: od jahwizmu do judaizmu biblijnego.
 3. Wpływ niewoli babilońskiej na późniejszą religijność Izraelitów.
 4. Jakie czynniki wpłynęły na ostateczne rozłączenie się dróg Kościoła i Synagogi?

Wymogi formalne

 1. Dokument: „Word” lub PDF.
 2. Czcionka: Times New Roman.
 3. Interlinia: 1,5.
 4. Rozmiar pracy: 3-5 stron.
 5. Przypisy i bibliografia – niekonieczne. Wystarczy bazować na załączonych plikach skryptu, ale można także uwzględniać inną literaturę.
 6. Prace proszę przesyłać na adres mrosik@pnet.pl lub mariusz.rosik@pwt.wroc.pl do dnia 14 czerwca 2020.
Share:
ks. Mariusz Rosik