Książki

„In Christ All Will Be Made Alive” (1 Cor 15:12-58)

„In Christ All Will Be Made Alive” (1 Cor 15:12-58)
The Role of the Old Testament Quotations in the Pauline Argumentation for the Resurrection
Peter Lang,
Frankfurt am Main – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2013, ss. 322

 

Opis

Tematem książki jest problem zmartwychwstania w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian, któremu Paweł poświęca cały obszerny 15 rozdział listu. Najpierw uzasadnia on fakt zmartwychwstania Chrystusa (15, 1-11), następnie zajmuje się zmartwychwstaniem umarłych (15, 12-49) i kończy perspektywą ostatecznego zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią (15, 50-58). W argumentacji za zmartwychwstaniem umarłych Paweł sięga do cytatów Starego Testamentu. Autor książki postawił sobie pytanie, jakie teksty Starego Testamentu wykorzystał Paweł w swojej argumentacji za zmartwychwstaniem umarłych i w jaki sposób posługuje się nimi. Pyta o ich funkcję teologiczną i znaczenie retoryczne.

W wyniku przeprowadzonych badań autor stwierdza, że Paweł korzystał zasadniczo z przekładu Septuaginty, zmienił ich kontekst, aby wykorzystać cytaty dla celów retorycznych. Wszystkie cytaty zostały włączone przez Pawła w opis wydarzeń eschatologicznych. Celem zaś całej argumentacji apostoła było przekonanie adresatów, że „w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1Kor 15,22b).

 

Contents / Spis treści 

INTRODUCTION

1 Research problem and objectives

2 The current state of the research

2.1 The issue of citing in general

2.2 The issue of the OT quotations in 1 Cor 15:12–58

3 Presentation of the method and the content of the study

I INTRODUCTORY ISSUES

1 Paul’s use of the Old Testament quotations—introductory issues

1.1 The Old Testament quotations in Paul’s letters—Clarification of terms

and criteria of classification

1.2 The phenomenon of the Old Testament quoting in the Corpus Paulinum

2 1 Cor 15:12–58—Place in the structure of the letter and its inner structure

2.1 The place of 1 Cor 15:12–58 in the structure of the letter

2.2 The structure of 1 Cor 15:12–58

3 Defining of the Old Testament quotations in 1 Cor 15:12–58 and in their immediate context

3.1 Determination of the Old Testament quotations in 1 Cor 15:12–58

3.2 Determination of the closest context

of the Old Testament quotations in 1 Cor 15:12–58

II CITATION FROM PS 110[109]:1b IN 1 COR 15:25b

1 Source of the citation

2 The importance in the original text

2.1 Ideological base and the literary structure in Ps 110:1–7

2.2 Exegetical analysis of Ps 110:1–7

2.3 Contribution of v. 1b to Ps 110:1–7

3 Meaning in 1 Cor 15:23–28

III CITATION FROM PS 8:7b IN 1 COR 15:27a

1 Source of the citation

2 The importance in the original text

2.1 Ideological base and the literary structure in Ps 8:2–10

2.2 Exegetical analysis of Ps 8:2–10

2.3 Contribution of v. 7b to Ps 8:2–10

3 Meaning in 1 Cor 15:23–28

IV CITATION FROM ISA 22:13b IN 1 COR 15:32b

1 Source of the citation

2 The importance in the original text

2.1 Ideological base and the literary structure in Isa 22:1–14

2.2 Exegetical analysis of Isa 22:1–14

2.3 Contribution of v. 13b to Isa 22:1–14

3 Meaning in 1 Cor 15:31–34

V CITATION FROM GEN 2:7b IN 1 COR 15:45b

1 Source of the citation

2 The importance in the original text

2.1 Ideological base and the literary structure in Gen 2:4b–7

2.2 Exegetical analysis of Gen 2:4b–7

2.3 Contribution of v. 7b to Gen 2:4b–7

3 Meaning in 1 Cor 15:44b–49

VI CITATION FROM ISA 25:8a IN 1 COR 15:54b

1 Source of the citation

2 The importance in the original text

2.1 Ideological base and the literary structure in Isa 25:1–12

2.2 Exegetical analysis of Isa 25:1–12

2.3 Contribution of v. 8a to Isa 25:1–12

3 Meaning in 1 Cor 15:54–56

VII CITATIONS FROM HOS 13:14b IN 1 COR 15:55

1 Source of the citation

2 The importance in the original text

2.1 Ideological base and the literary structure in Hos 13:12–14:1

2.2 Exegetical analysis of Hos 13:12–14:1

2.3 Contribution of v. 13b to Hos 13:12–14:1

3 Meaning in 1 Cor 15:54–56

VIII THE OT CITATIONS IN 1 COR 15:12–58:

THEIR ROLE AND REDACTIONAL RE-WORKING

1 Recontextualization of quotations

2 Rhetorical function of quotations

3 Messianic/Christological interpretation of citations

4 Eschatological interpretation of citations

5 Application of gezerah shavah and qal wahomer methods in interpretation of citations

6 Application of early Christian tradition in quoting

CONCLUSIONS

LIST OF ABBREVIATIONS

BIBLIOGRAPHY

Notka w New Testament Abstracts 51 (2014) 192

In discussing the six OT quotations in 1 Cor 15:12-58, Rosik, professor of NT exegesis at the Pontifical faculty of theology and of Jewish history at the University of Wrocław, identifies the source of the quotation, considers the phrase in its direct OT context, and discusses its importance in various parts of 1 Cor 15:12-58. After a thirteen-page general introduction, he deals with Paul’s use of the OT and the place of 1 Cor 15:12-58 in the letter as a whole and the role of the OT quotations in it. Next he treats each of the OT quotations: Ps 110[109]:1b in 1 Cor 15:25b; Ps 8:7b in 1 Cor 15:27a; Isa 22:13b in 1 Cor 15:32b; Gen 2:7b in 1 Cor 15:45b; Isa 25:8a in 1 Cor 15:54b; and Hos 13:14b in 1 Cor 15:55. Then he reflects on the role and redactional reworking of the OT quotations in 1 Cor 15:12-58. Rosik concludes that Ps 110:1b and Ps 8:7b probably functioned together in the pre-Pauline tradition, and that Paul went back to the early christological tradition which used Psalms 110 and 8 in order to validate the exaltation of Christ over all the forces of evil to justify the resurrection of the dead.

Share:
ks. Mariusz Rosik