Strona z Pisma ŚwiętegoVideo

Ewangelie z językiem aramejskim w tle

 

Wykład wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Biblijnej (Ostrów Wielkopolski, 2016)

Co do pochodzenia języka aramejskiego lingwiści nie są zgodni. Aramejski był głównym językiem w imperium perskim. Posługiwali się nim także Żydzi przebywający na wygnaniu w niewoli babilońskiej. Mówił nim Jezus (choć przypuszczalnie posługiwał się także w pewnym stopniu greką). Po aramejsku zapisano tysiące stronic dzieł rabinackich. To język, który przekazał wspaniałe pomniki literatury. Okazuje się, że próba spojrzenia na wiele fragmentów Ewangelii odsłania ich aramejskie tło. Niektóre trudne do zrozumienia perykopy ewangelijne czytane po grecku okazują się jaśniejsze, czyli bardziej zrozumiałe przy nakreśleniu ich aramejskiego lingwistycznego tła. A oto kilka przykładów.

 

Share:
ks. Mariusz Rosik