AudioKonferencje

O mocy Słowa Bożego

„Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym, […] listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego” (2Kor 3,3) – zapewniał Paweł apostoł mieszkańców Koryntu. Chrześcijanie są listem Boga dla świata. A co jest listem Boga do chrześcijan? Czy jest taki list? Odpowiedź jest jednoznaczna – Biblia. Nie na darmo św. Augustyn mówił o Piśmie świętym: „Przyszły do nas listy z naszej ojczyzny, to je wam czytamy”.

Share:
ks. Mariusz Rosik