O autorze

 

Ks. Mariusz Rosik

Od 1993 roku jestem kapłanem Archidiecezji Wrocławskiej. Jako wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego i Uniwersytetu Wrocławskiego zajmuję się teologią Nowego Testamentu, egzegezą Ewangelii synoptycznych oraz starożytną historią Żydów. Moje zainteresowania oscylują także wokół relacji judaizmu i chrześcijaństwa w czasach narodzin Kościoła.

Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy zechcieliście zajrzeć na tę stronę. Jeśli choć w niewielkim stopniu przyczyni się ona do pobudzenia fascynacji intelektualnych czy ubogacenia duchowego oraz odkrywania tego, co piękne i wartościowe, oznacza to, że spełniła swoją rolę.

Adres do korespondencji:

Ks. Mariusz Rosik
ul. Katedralna 13
Wrocław
50-328
Polska
e-mail: mrosik@pnet.pl

Wykształcenie

 • 2011 – tytuł profesora zwyczajnego
 • 2006 – tytuł profesora Papieskiego Wydziału Teologicznego, Wrocław
 • 2004 – habilitacja, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław
 • 1998-1999 – École Biblique et Archéologique Francaise, Jerozolima
 • 1998-1999 – Hebrew University, Jerozolima
 • 1997-2001 – licencjat nauk biblijnych, Pontificio Istituto Biblico, Rzym
 • 1997 – doktorat nauk teologicznych, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław
 • 1996 – licencjat rzymski z teologii biblijnej, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław
 • 1993 – magisterium z teologii biblijnej, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław

Dydaktyka

 • 2001-              Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław
 • 2001-2002      Wyższe Seminarium Duchowne OO. Salwatorianów, Bagno
 • 2001-2002      Wyższa Szkoła Zarządzania „EDUKACJA”, Wrocław
 • 2001-2006      Studium Społeczne Akcji Katolickiej, Wrocław
 • 2002-2003      Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR”, Wrocław
 • 2003-              Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne, Wrocław
 • 2003-2005      Podyplomowe Studia Teologii, Wrocław
 • 2004-2006      Studium Nauk Humanistycznych, Politechnika Wrocławska
 • 2005-2009      Studium Biblijne przy Instytucie Wiedzy Religijnej, Ziębice
 • 2008-2017      Studium Kultury i Języków Żydowskich, Uniwersytet Wrocławski
 • 2012-              Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

Przynależność

 • 2001-              Associazzione degli Ex-alunni del Pontificio Istituto Biblico, Rzym
 • 2001-              Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa
 • 2002-              Instytut Teologii Biblijnej VERBUM, Kielce
 • 2002-2005      Redakcja Półrocznika Teologiczno-Biblijnego Verbum Vitae, Kielce
 • 2005-              Studiorum Novi Testamenti Societas, Cambridge
 • 2006-              Redaktor serii wydawniczej Archeolog czyta Biblię, Wrocław
 • 2006-              Rada Wydawnictw Papieskiego Wydziału Teologicznego, Wrocław
 • 2006-              Rada Naukowa Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego, Wrocław
 • 2006-              Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II
 • 2007-              Zespół współpracowników czasopisma Ziemia Święta, Kraków
 • 2008-              Zespół współpracowników czasopisma Archeologia Żywa, Konin
 • 2008-              Rada Naukowa czasopisma Biblica et Patristica Thoruniensia, Toruń
 • 2008-              Zespół recenzentów Scriptura Sacra, Opole
 • 2008-              Redaktor serii wydawniczej Bibliotheca Biblica, Wrocław
 • 2009-              Rada Naukowa czasopisma Žmogus gyvas ne vien douna, Wilno
 • 2009-2010     Redakcja Przeglądu Biblijnego. Biuletyn Dzieła Biblijnego, Lublin
 • 2010-              Sekcja Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski
 • 2012-              Komisja ds. Współpracy z Zagranicą, PWT Wrocław
 • 2012-              Komisja Kontroli Jakości Kształcenia, PWT Wrocław
 • 2012-              Komisja Biblioteczna, PWT Wrocław
 • 2012-              Towarzystwo Studiów Interdyscyplinarnych, Wrocław
 • 2012-              Zespół redakcyjny serii wydawniczej Fides et Ratio, Wrocław
 • 2013-              Redakcja Zeszytów Naukowych Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Warszawa
 • 2014-              Redakcja Tarnowskich Studiów Teologicznych, Tarnów
 • 2016-              Rada Naukowa czasopisma Theo-Doctores, Wrocław
 • 2016-              Zespół Ekspertów ds. Egzorcyzmów Konferencji Episkopatu Polski

Stanowiska

 • 2004-2014      Sekretarz Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego
 • 2004-2006      Adiunkt w Studium Nauk Humanistycznych przy Politechnice Wrocławskiej
 • 2004-              Kierownik Katedry Teologii Biblijnej przy PWT, Wrocław
 • 2005 –             Vice-moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Wrocławskiej
 • 2006-              Dyrektor Podyplomowych Studiów Biblijnych przy PWT, Wrocław
 • 2007-              Cenzor publikacji przy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej
 • 2007-2014      Dyrektor Wydawnictwa Archidiecezji Wrocławskiej TUM
 • 2007-2014      Dyrektor Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
 • 2007-2014      Dyrektor Drukarni Archidiecezjalnej we Wrocławiu
 • 2007-              Opiekun duchowy wspólnoty „Porta coeli”
 • 2007-2014      Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych przy PWT,  Wrocław

Prace profesorskie

 • ks. Artur Malina – na podstawie dorobku oraz książki „Przemienienie Jezusa. Studium narracji i teologii tekstów Nowego Testamentu” (Tarnów 2016)
 • ks. Mirosław Wróbel – na podstawie dorobku oraz książki „Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna” (Lublin 2013)
 • ks. Janusz Lemański – na podstawie dorobku oraz książki „Księga Rodzaju, rozdziały 1-11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz” (Częstochowa 2013)
 • ks. Wojciech Pikor – na podstawie dorobku oraz książki „Rola ziemi w przymierzu Boga z Izraelem. Studium historyczno-teologiczne Księgi Ezechiela” (Lublin 2013)
 • ks. Franciszek Mickiewicz – na podstawie dorobku oraz książek: „Ewangelia według świętego Łukasza, rozdziały 1 – 11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz” (Częstochowa 2011) i „Ewangelia według świętego Łukasza, rozdziały 12 – 24. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz” (Częstochowa 2012)

Prace habilitacyjne

 • T. Tułodziecki, Tożsamość nowego Izraela w Księdze Zachariasza, Scripta Theologica Thoruniensia 33, Toruń 2014
 • S. Jędrzejewski, Środowiska i metody reinterpretacji Biblii w judaizmie okresu Drugiej Świątyni, Kraków 2014
 • S. Bazyliński, Il giusto affronta l’ingiustizia. Studio di un tema salmico, Analecta Biblica Studia 1, Gregorian & Biblical Press, Roma 2013
 • C. Korzec, Ścieżka biblijnego konsensusu: ku integracji teologii biblijnej, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2013
 • Dariusz Iwański, Wstawiennictwo aniołów w Księdze Henocha (1 Hen), Scripta Theologica Thoruniensia 15, Toruń 2011
 • Rajmund Pietkiewicz, W poszukiwaniu „szczyrego słowa Bożego”. Recepcja zachodnioeuropejskiej hebraistyki w studiach chrześcijańskich w Rzeczypospolitej doby renesansu, Rozprawy Naukowe 86, Wrocław 2011
 • Andrzej Jacek Najda, Historiografia paradygmatyczna w Dziejach Apostolskich, Rozprawy i Studia Biblijne 39, Warszawa 2011
 • Krystian Ziaja, Motywy etyczne w terminologii krino – krisis w Ewangelii Łukasza. Studium egzegetyczno-lingwistyczne, Opolska Biblioteka Teologiczna 107, Opole 2008
 • Jan Klinkowski, Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana, Legnica 2007

Prace doktorskie

 • I. Slawik, Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει 1Kor 6,12ab i 10,23ab w bliższym i dalszym kontekście. Przyczynek do teologii i etyki Pierwszego Listu do Koryntian, Warszawa 2017 [recenzent]
 • M. Jóźwiak, Job figuram Christi portavit. Typologia Hiob – Chrystus w anonimowym Commentarii in Job na przykładzie komentarza do Hi 29-30, Wrocław 2016 [promotor]
 • Z. Jaroszewski, Biblia w świadomości oraz w żywej kulturze i tradycji Kurpiów. Studium biblijno-pastoralne na przykładzie parafii Myszyniec, Warszawa 2016 [recenzent]
 • B. Misiuro, Rola anioła w dziele głoszenia Ewangelii (literacko-teologiczne studium Dziejów Apostolskich), Lublin 2015 [recenzent]
 • D. Dikievic, Ocena krytyczna hipotezy przedanuncjacyjnego ślubu wiekuistego dziewictwa Maryi, Wrocław 2014 [promotor]
 • I. Baraniec, Analiza poziomów narracji w przypowieściach Jezusa według przekazu ewangelisty Łukasza, Warszawa 2014 [recenzent]
 • J. Bochenek, Obraje Jezusa Chrystusa w ujęciu encyklik „Deus caritas est” i „Spe salvi” Benedykta XVI, Opole 2014 [recenzent]
 • T. Niemas, Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego, Wrocław 2014 [recenzent]
 • M. Jóźwiak, „Komentarz do historii Hioba” Filipa Prezbitera, Wrocław 2013 [recenzent]
 • A. Grześkowiak, Para tous podas Gamaliel. Źródła i zastosowanie egzegezy rabinicznej w 1. Liście do Koryntian, Warszawa 2013 [recenzent]
 • P. Goniszewski, Idea rozproszenia ludu Bożego w Nowym Testamencie, Szczecin 2013 [recenzent]
 • J. Konik, Charakterystyka osadnictwa w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e. w świetle źródeł historycznych i badań archeologicznych, Pułtusk 2013 [recenzent]
 • A. Rambiert, Agonistyka Pawła z Tarsu. Studium metafor, Wrocław 2013 [promotor]
 • J. Tum, Przypowieści Jezusa w badaniach XX wieku, Warszawa 2012 [recenzent]
 • M. Janik, Ewolucja wiary w zmartwychwstanie w Starym Testamencie, Opole 2012 [recenzent]
 • H. Jodzio, Rdz 14 i jego rola w cyklu o Abrahamie (Rdz 11,27-25,11), Szczecin 2012 [recenzent]
 • J. Shchurko, Termin dzeteo w Ewangelii św. Łukasza. Studium lingwistyczno-egzegetyczne, Opole 2010 [recenzent]
 • J. Przygrodzki, Symbolika światła (to fos) w Ewangelii św. Jana, Wrocław 2010 [promotor]
 • J. Fołta, Kapłaństwo w pismach qumrańskich na tle kapłaństwa starotestamentalnego, Opole 2008 [recenzent]
 • J. Bodusz, Termin hypakuo w Listach proto- i deuteropawłowych. Studium lingwistyczno-egzegetyczne, Opole 2007 [recenzent]
 • R. Orłowski, Łukaszowy przekaz o powołaniu Pawła. Dz 9, 3-19a; 22, 6-21; 26, 12-18. Studium literacko teologiczne, Wrocław 2007 [promotor]
 • A. Pyrek, Idea postu w Piśmie Świętym. Studium egzegetyczno-teologiczne, Wrocław 2006 [recenzent]
 • D. Iwański, The Dynamisc of Job´s Intercession, Romae 2006 [recenzent]
 • W. Szmigielski, Antropologia biblijna w encyklikach Jana Pawła II, Wrocław 2006 [recenzent]
 • J. Jaromin, Wartość królestwa Bożego w przypowieściach Ewangelii synoptycznych. Studium lingwistyczno-egzegetyczne, Opole 2005 [recenzent]
 • A. Jaśko, Gesù e la sua familia. Contributo allo studio del discepolato nel contesto della parentela con Gesù nel vangelo di Marco, Romae 2002 [recenzent]

Prace magisterskie

 • Paweł Szydełko, Jezus ponad prawem szabatu. Analiza egzegetyczno-porównawcza perykop Mt 12,1-8 i Mt 12,9-14, Wrocław 2017 [współpraca: A. Rambiert-Kwaśniewska]
 • Grzegorz Piotr Mokrzycki, Nowotestamentalne podstawy misyjnej działalności Kościoła na podstawie Mt 10 i Dz 10, Wrocław 2017.
 • Ewa Sołtys, Motyw radości w Ewangelii według św. Jana. Studium egzegetyczno-teologiczne, Wrocław 2017
 • Anna Zwęglińska, Symbolika liczb w Ewangelii według świętego Jana, Wrocław 2017
 • Jakub Deperas, Idea mesjanizmu w Ewangelii według świętego Marka, Wrocław 2016
 • Przemysław Przyślak, Charyzmat proroctwa w korespondencji św. Pawła z Koryntianami (1Kor 14), Wrocław 2016
 • Patryk Stolarek, Absolutne posłuszeństwo Chrystusa na podstawie Flp 2,5-11, Wrocław 2016
 • Michał Nowak, Biblijne tło idei powołania w adhortacji „Familiaris consortio”, Wrocław 2015
 • Kamil Kaniewski, Bóstwo Chrystusa w Ewangelii wg św. Jana, Wrocław 2015
 • Małgorzata Hałuszko, Modlitwa w Kazaniu na górze. Studium egzegetyczno-teologiczne, Wrocław 2015
 • Przemysław Paruch, Znaczenie teologiczne formuły samoobjawieniowej ego eimi w J 8,12-59, Wrocław 2015
 • Kazimierz Grzegorz Bojnicki OFM, „A Nazareńczyk został sam…” Ewangeliczne wydarzenie męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w twórczości Zbigniewa Herberta, Wrocław 2014
 • Iwona Kaczak, Jezus jako egzorcysta (Mk 5,1-20), Wrocław 2014
 • Wojciech Buźniak, Idea świątyni duchowej w Nowym Testamencie (na przykładzie wybranych perykop), Wrocław 2014
 • Dorota Jedynak, Miłość Boga do człowieka ukazana na podstawie rozmowy Jezusa z Nikodemem (J 3,1-21), Wrocław 2013
 • Krzysztof Jóźwiak, Terminologia miłości w Pieśni nad pieśniami na tle ksiąg Starego Testamentu, Wrocław 2012
 • Piotr Żuber, Misja Dwunastu i siedemdziesięciu dwóch. Studium komparatystyczne, Wrocław 2012
 • Jan Lubieniecki, „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3). Analiza egzegetyczno-teologiczna, Wrocław 2012
 • Łukasz Pawicki, Biblijny symbol wody żywej, Wrocław 2012
 • Anna Kleszczyńska, Wypełnienie proroctw z Izajaszowych pieśni o Słudze Jahwe w tradycji synoptycznej, Wrocław 2012
 • Magdalena Jóźwiak, Kwestie hebrajskie w Księdze Rodzaju św. Hieronima, Wrocław 2012
 • Krystyna Kern, Owoce Ducha Świętego w Ga 5,22-23, Wrocław 2011
 • Michał Wychowaniec, Obraz potopu w Starym Testamencie i w tradycji ludów starożytnego Bliskiego Wschodu – studium komparatystyczne, Wrocław 2011
 • Paweł Szymański, Historia i znaczenie Arki Przymierza w dziejach narodu wybranego, Wrocław 2010
 • Adam Kwaśniewski, Idea mądrości Bożej (Hi 28,1-28), Wrocław 2010
 • Krzysztof Puchała, Personalizm wiary i zbawienia na podstawie Mk 10,46-52, Wrocław 2010
 • Iga Łabaczuk, Piotr jako uczeń Jezusa w Ewangelii Łukasza. Studium egzegetyczno-teologiczne, Wrocław 2010
 • Katarzyna Słowik OSU, Relacja Bóg Ojciec – Syn Boży w ewangelii według św. Marka na podstawie wybranych perykop, Wrocław 2010
 • Katarzyna Milewicz, Piękno miłości kobiety i mężczyzny w Pieśni nad Pieśniami (Pnp 1,2 – 2,7), Wrocław 2010
 • Bartosz Kociuba, Jezusowa nauka o Eucharystii w J 6, Wrocław 2010
 • Marta Pietkiewicz, Tło biblijne wielkich antyfon adwentowych, Wrocław 2009
 • Anna Szopa, Zagadnienie dotyku Jezusowego w Ewangelii według świętego Łukasza, Wrocław 2009
 • Anna Rambiert, Motywy sportowe w Corpus Paulinum. Studium egzegetyczno – teologiczne, Wrocław 2009
 • Beata Skowron, Odpuszczenie grzechów a uzdrowienie. Analiza egzegetyczno – teologiczna opowiadania o uzdrowieniu paralityka (Mk 2,1-12), Wrocław 2008
 • Mateusz Borowicz, Obraz końca świata w literaturze wczesnochrześcijańskiej, Wrocław 2008
 • Paweł Jędrzejski, Odpuszczenie grzechów jako wyraz miłosierdzia Bożego na przykładzie wybranych perykop z Ewangelii św. Łukasza, Wrocław 2008
 • Grzegorz Kwiatkowski, Relacja Jezus – chory w Ewangelii według św. Łukasza, Wrocław 2008
 • Paweł Trajewski, Uzdrowienie niewidomego (Mk 8,22-26) na tle Ewangelii według św. Marka. Studium kontekstualne, Legnica 2008
 • Lidia Dobrzyńska, Radość w ewangeliach synoptycznych. Studium semantyczno-teologiczne terminów chara i chairo, Wrocław – Legnica 2007
 • Wojciech Senus, Miłość – konsekwencją poznania Boga w 1J 4,7-16, Wrocław 2007
 • Angelika Anuszkiewicz, Motywy symboliczne w opisie uczty weselnej (J 2,1-11), Wrocław 2007
 • Paweł Antosiak, Symbolika w opisie Męki Pańskiej u św. Mateusza (Mt 27,45-54), Wrocław 2007
 • Agnieszka Dziedzic, Teologia małżeństwa w wybranych starotestamentalnych czytaniach narracyjnych z Rdz 1,26-28.31a i 2,18-24 „Obrzędu sakramentu małżeństwa”, Wrocław 2007
 • Aldona Płonka, Modlitwa Habakuka (Ha 3,1-19). Analiza egzegetyczno-teologiczna, Wrocław 2007
 • Krzysztof Zasański, Biblijne opisy stworzenia świata i człowieka na tle wybranych mitów kreacyjnych ludów ościennych Izraela, Wrocław 2007
 • Tomasz Filinowicz, Wypełnienie obietnicy przyjścia Eliasza w osobie Jana Chrzciciela w świetle Ewangelii wg św. Marka, Wrocław 2007
 • Paweł Dzikowski, Obraz Mesjasza w opisie kuszenia Jezusa (Mt 4,1-11), Wrocław 2007
 • Lidia Kubis, Obraz Mesjasza w Psalmie 2 (studium egzegetyczno-teologiczne), Wrocław 2006
 • Elżbieta Orzechowska, Postać Jana Chrzciciela w Ewangelii św. Jana. Studium egzegetyczno-teologiczne, Wrocław 2006
 • Anna Kaczmar, Zasadność wyroku wydanego na Jezusa w świetle Ewangelii Łukaszowej, Wrocław 2006
 • Paweł Łuczkiewicz, Hymn o miłości (1Kor 12,31b-13,13) w kontekście życia i działalności św. Pawła, Legnica 2006
 • Marzena Kołomyjec, Nauczanie Jezusa o modlitwie w Ewangelii św. Łukasza. Studium egzegetyczno-teologiczne, Wrocław 2006
 • Piotr Krupa, Relacje między chrześcijanami w świetle Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła, Wrocław 2006
 • Marek Michałowski, Modlitwa Jezusa w Ewangelii wg św. Marka. Studium egzegetyczno-teologiczne, Wrocław 2006
 • Piotr Nowicki, Teologiczne znaczenie Psalmu 22 w opisie męki Pańskiej u św. Mateusza. Studium egzegetyczno-teologiczne, Wrocław 2006
 • Grzegorz Pazdro, Motyw spotkania w świetle wybranych fragmentów Ewangelii św. Jana (J 1,1-14; 4,1-26; 8,12-20), Wrocław 2006
 • Łukasz Piłat, Zapowiedź cierpienia uczniów w Mowie Misyjnej (Mt 10,16-42), Wrocław 2006
 • Katarzyna Ryng, Idea przebaczenia w przypowieści o nielitościwym dłużniku (Mt 18,23-35), Wrocław 2006
 • Agata Skorupa, Idea nawrócenia w przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32), Wrocław 2006
 • Robert Szwabowicz, Angelologia Księgi Tobiasza (Tb 12,12-21) w świetle wierzeń judaizmu, Wrocław 2006
 • Anna Wala, Namaszczenie królewskie, kapłańskie, prorockie w Izraelu na tle zwyczajów starożytnych ludów biblijnych, Wrocław 2006
 • Małgorzata Zakrzewska-Hołub, Sny jako forma objawienia Bożego na przykładzie Ewangelii Mateuszowej, Wrocław 2005
 • Halina Turek, Realizacja III przykazania Dekalogu „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” w judaizmie i chrześcijaństwie, Wrocław 2004
 • Sylwia Pieprzyk, Modlitwa Jezusa o jedność uczniów w perykopie J 17,1-26, Wrocław 2004
 • Anna Łukasińska CMW, Wiara setnika i uzdrowienie jego sługi przez Jezusa na podstawie tekstu Mt 8,5-13, Wrocław 2004
 • Iwona Kurek, Poznanie Chrystusa na podstawie listu św. Pawła do Filipian (3,7-11). Studium egzegetyczno-teologiczne, Wrocław 2004
 • Elżbieta Krawczyk, Idea sprawiedliwości w Łukaszowej przypowieści o faryzeuszu i celniku (Łk 18,9-14), Wrocław 2004
 • Wiesława Kowalska CSSF, Przypowieść o zaginionej owcy obrazem miłości Boga do ludzi (Łk 15,3-6), Wrocław 2004
 • Aneta Dłużniewska, Przypowieść o synu marnotrawnym obrazem postawy ojca wobec synów, Wrocław 2004
 • Marzena Antosz, Prorockie funkcje kobiet s Starym Testamencie, Wrocław 2004
 • Ewa Harchala, Rozwój kultu w świątyni jerozolimskiej, Wrocław 2003
 • Sabina Grzybowska, Wątki starotestamentalne w Mowie Eschatologicznej Jezusa (Mt 24), Wrocław 2003
 • Danuta Brodzińska, Bóg Abrahama w przedstawieniu Rdz 11,27-25,11, Wrocław 2003

Bibliografia (kliknięcie na tytuł otwiera tekst artykułu)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Konferencje

2017
 • „Gorliwość”, IV Archidiecezjalny Dzień Jedności Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Białostockiej pod hasłem „Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył?” (Ps 116,12), Centrum Kształcenia Praktycznego, Białystok 23.09.2017
 • Kurs „New Trends in Translation of the Bible. Theory and Praxis” prowadzony przez wykładowców Nida Institute for Biblical Scholarship z Waszyngtonu. Preparacje do przygotowania VI edycji Biblii Tysiąclecia, Università Urbaniana, Rzym 10-17.09.2017
 • „Biblijne spojrzenie na charyzmaty i ewangelizację”, I Międzynarodowa Konferencja Charyzmatyczna „Nowa ewangelizacja jako charyzmat”, Skarżysko-Kamienna, 09.09.2017
 • „Dary Ducha Świętego w Biblii”, 47 Wrocławskie Dni Duszpasterskie, Papieski Wydział teologiczny, Wrocław 28.08.2017
 • „Dziewczyna z Nazaretu. Biblia o Maryi”, Diecezjalne Spotkanie Młodych, Legnickie Pole, 25.08.2017
 • „New Translation of the Bible and Biblical Commentaries in Poland”, Society of Biblical Literature, Berlin 7-11.08.2017
 • „Historyczno-religijne tło Ewangelii. Rozbrat Koscioła i Synagogi”, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wrocław 08.04.2017
 • „Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.). Relacje chrześcijan i Żydów w pierwszych wiekach”, Civitas Christiana w ramach cyklu „Spotkania z Biblią”, Wrocław 10.04.2017
 • „W co wierzył Jezus? Oblicza judaizmu I wieku”, Kościół Chrześcijan Baptystów, Wrocław 24.02.2017
 • „Owoce przebudzenia charyzmatycznego”, Złoty Jubileusz Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 17.01.2017
 • „Kościół i Synagoga pierwszych wieków. Jedność i rozbrat” w ramach „Areopagu na wyspie” Inicjatywy Akademickiej „Fides et Ratio”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 01.02.2017
 • „Żydowskie korzenie liturgii chrześcijańskiej” oraz otwarcie wystawy fotograficznej Chucka Fishmana „Jan Paweł II z wizytą w Polsce”, Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim, Wrocław 10.01.2017
2016
 • „Zło osobowe w Biblii – rozwój idei”, Zespół Konsultorów ds Egzorcyzmów przy KEP, Sympozjum Egzorcystów, Częstochowa, 14-17.11.2016
 • „Nauczał ich w przypowieściach”, Projekt „Warto Wiedzieć”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 10.11.2016.
 • „Sprawiedliwość a miłosierdzie – Biblia czytana dzisiaj”, Ogólnopolska Pielgrzymka Środowisk Prawniczych, Częstochowa, 01.10.2016
 • „Boskie pochodzenie władzy”, II Forum Samorządowe, Kamieniec Ząbkowicki, 24.09.2016
 • „Biblijne serie wydawnicze w Polsce – komunikat”, sympozjum Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Rzeszów, 19.09.2016
 • „Apokalipsa – księga o miłości i zbawieniu”, Diecezjalne Spotkanie Młodych, Legnickie Pole 25.08.2016
 • „Ewangelie z językiem aramejskim w tle”, III Międzynarodowa Konferencja Biblijna, Uniwersytet Wrocławski, Ostrów Wielkopolski 07.06.2016
 • „Miłosierni jak Ojciec”, XXI Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym, Częstochowa 20-21.05.2016
 • „Apokalipsa – najtrudniejsza księga”, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II, Wrocław 06.05.2016
 • „Miłość od drugiego wejrzenia. Maria Magdalena i Jezus”, Duszpasterstwo Ludzi Nauki, klasztor Sióstr Urszulanek, Wrocław 21.04.2016
 • „Hiobowy Bóg – miłosierny czy sprawiedliwy?”, sympozjum z okazji Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim, Gniezno 19.01.2016
2015
 • „Does the Bible Speak about ‚Slying in the Spirit’?”, międzynarodowa konferencja International Association of Deliverance, Częstochowa, 06-09.07.2015
 • „Jezus jest Panem! – wyznanie wiary czy akt zbawienia?” – wykład w ramach Nocy Kościołów, par. Opieki św. Józefa, Wrocław – Ołbin, 20.06.2015
 • Panel dyskusyjny „Ogołocenie – wyrzeczenie – dar z siebie” z prof. Marią Straś-Romanowską i o. Antonim Rachmajdą OCD, PWT Wrocław, 28.04.2015
 • „Zmartwychwstał! Czy na pewno?” – wykład dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Archidiecezjalne Centrum Duszpasterskie, Wrocław, ul. Katedralna 4, 18.04.2015
 • „Biblia o rozumowym poznaniu Boga” – Inicjatywa Akademicja „Fides et Ratio”, Wrocław 25.02.2015

2014

 • „Św. Łukasz – ewangelista czy feminista” – wykład w Civitas Christiana, ul. Kuźnicza, Wrocław 24.11.2014
 • „Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom. Bóg wobec cierpienia” – Bolesławieckie Dni Kultury Katolickiej, Bolesławiec 30.11.2014
 • „Czy całe Pismo święte jest natchnione? Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej”, wykład podczas inauguracji roku akademickiego 2014-15 w Wyższym Seminarium Duchownym, Legnica 06.10.2014
 • „Spoczynek w Duchu Świętym” – Szkoła Duchowości Charyzmatycznej, Aula Kongresowa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, ul. Janiczewskiego 8, 22.11.2014
 • „Dobroć Boga wobec cierpienia” – wykład w sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej, Trzebnica 17.11.2014
 • „Miłość małżeńska – źródła i natura”, IV Ogólnopolski Kongres Małżeństw, Świdnica 05.10.2014
 • „Św. Paweł – podróżnik i teolog”, wykład dla Akcji Katolickiej w par. Miłosierdzia Bożego, Oleśnica 30.09.2014
 • „Charyzmaty i modlitwa uwielbienia”, wykład otwarty w sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej, Trzebnica 29.09.2014
 • „Natchnienie Ewangelii synoptycznych”, Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Seminarium Duchowne, Łódź 17.09.2014
 • „Agnus Dei – Baranek zabity i żyjący na wieki” – Diecezjalne Spotkanie Młodzieży Diecezji Legnickiej, Legnickie Pole 22.08.2014
 • „Trudna sztuka przebaczania”, Polonijne Spotkania Dyskusyjne, Our Lady of Czestochowa Parish, Montreal, QC, 25.06.2014.
 • „Między magią a wiarą – specyfika cudów Jezusa”, Polonijne Spotkania Dyskusyjne, St. Hyacinth Parish, Ottawa, ON, 23.06.2014.
 • „Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom”, Katolickie Radio „Rodzina” w Toronto i Polonijne Spotkania Dyskusyjne, St. Maximilian Kolbe Parish, Mississauga, ON, 21.06.2014.
 • „Biblijne tło sakramentu małżeństwa”, Katolickie Radio „Rodzina” w Toronto i Polonijne Spotkania Dyskusyjne, St. Casimirus Parish, Toronto, ON, 20.06.2014.
 • „Jak czytać Biblię – zasady osobistej lektury Pisma świętego”, Polonijne Spotkania Dyskusyjne, Our Lady of Czestochowa Parish, London, ON, 18.06.2014.
 • „Jan Paweł II w Ziemi Świętej”, katedra greko-katolicka, Wrocław 21.04.2014.
 • „Raj odzyskany: od Edenu po ogród zmartwychwstania”, Civitas Christiana, Wrocław 14.04.2014.
 • „Dar języków”, Szkoła Duchowości Charyzmatycznej, Wrocław 22.03.2014.
 • „Św. Augustyna spotkanie z Samarytanką”, organizator: Uniwersytet Wrocławski; Ostrów Wielkopolski 29.05.2014.

2013

 • „Tajemnica Wcielenia w ludzkiej postaci”, Wrocławskie Dni Duszpasterskie, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 28.08.2013.
 • „Uczestnictwo w ojcostwie Boga”, Ogólnopolskie Modlitewne Czuwanie Ojców, Wrocław 21.06.2013.
 • „Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko”, Ogólnodiecezjalne Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego, Wrocław 18.05.2013.
 • „Sprawiedliwość w Biblii”, Koło Naukowe Wydziału Prawa, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 26.04.2013.
 • „Konstantyna Tischendorfa przygoda z Biblią”, Sesja Naukowa „Na pielgrzymim szlaku ku jedności – refleksja nad adhortacją posynodalną ‚Ecclesia in Medio Oriente’ Benedykta XVI”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 23.04.2013.
 • „Spotkanie przy studni – sztuka zaczynania od nowa (J 4,5-30)”, Konferencja „Dzieła Biblijnego Diecezji Legnickiej”, Wyższe Seminarium Duchowne, Legnica 14.04.2013.

2012

 • „Ewangelizacja przez Słowo”, Forum Młodych „Nowa Ewangelizacja”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 21-23.11.2012.
 • „Głupi są wszyscy ludzie, którzy z natury nie poznali Boga (Mdr 13,1). Biblia o rozumowym poznaniu Boga, Towarzystwo Studiów Interdyscyplinarnych, Wrocław 14.11.2012.
 • „Wiara w osobowego Boga w świetle słowa Bożego”, Wieczory Złotnickie, Wrocław 19.11.2012.
 • „Wychowanie w perspektywie biblijnej”, Konferencja: Rola rodziny, Kościoła i szkoły w wychowaniu przyszłego obywatela, Oleśnica 6.10.2012.
 • „Prowadzeni przez Ducha Świętego do budowania wspólnoty”, Ogólnodiecezjalne Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, Wrocław 26.05.2012.
 • „Alegoria w interpretacji Biblii – upoważniona czy zakazana?”, Sympozjum: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 24.05.2012.
 • „Samarytanka przy studni – początek pragnienia wiary”, Sympozjum: Otworzyć podwoje wiary, WSD, Świdnica 21.04.2012.
 • „Otwarty grób i zamknięty raj czyli o tym, jak pustynię przemienić w ogród (Rdz 2,4b-3,23; J 20,1-18)”, Towarzystwo Filologów Polskich, Wrocław 18.01.2012.
 • „L´amministratore disonesto (Luca 16,1-9). Ma davvero?”, Usury: the forgotten sin. Interdisciplinary Conference, University of Wrocław – University of Genoa, Wrocław 12-13.04.2012.

2011

 • „Poznaj, chrześcijaninie, godność swoją”. Refleksje nad Pawłowym hymnem o uniżeniu (Flp 2,6-11) – „Wisse, Christian, deine Würde!” Reflexionen auf Pauline Hymne (Phil 2,6-11), Międzynarodowa Konferencja „Radujcie się w Panu!”, Uniwersytet Szczeciński, 25-26.11.2011.
 • „Idea uczniostwa Chrystusa w Mowie Misyjnej (Mt 10)”, Konferencja Duchowieństwa Archidiecezji Szczecińskiej, Wyższe Seminarium Duchowne, Szczecin 25-26.11.2011.
 • „’Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania’ (Mt 19,17)”, Tydzień Świętości Życia, Wrocław 19-23.03.2012.
 • „Jezus. Kobieta. Demon. Refleksje na kanwie Mk 7,24-30″. Archidiecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli, Wrocław 20.11.2011.
 • „Na zachód od Edenu. Maria Magdalena w poszukiwaniu straconego raju”, Uniwersytet Wrocławski, 8.06.2011.
 • „Raj odzyskany. Maria Magdalena a dramat Edenu”, Ogólnopolska Pielgrzymka Klubu Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę, Częstochowa 4.06.2011.
 • „Nikodemowy obraz Boga”, wykład w ramach: Społeczeństwo Ludzi Myślących, Poznań 27.04.2011.

2010

 • „Dwa lat później. Wspomnienia o synodzie z adhortacją w ręku”, sesja naukowa: „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła” – refleksja nad Posynodalną Adhortacją Apostolską Verbum Domini Ojca Świętego Benedykta XVI, PWT, Wrocław 12.04.2011.
 • „Wytęskniony uśmiech czyli o czekaniu na Miłość”, BIBLIO-teka, Wrocław 25.11.2010.
 • „Niesforni święci czyli o Kościele w Koryncie”, Akademia Intelektu, Wrocław 4.11.2010.
 • „Świętość w Biblii”, Sympozjum poświęcone Johannesowi Schneiderowi, Wrocław 25.09.2010.
 • „Bóg w wielkim mieście czyli miłość w czasach zarazy”, Ogólnopolska Pielgrzymka Duszpasterstw Akademickich, Częstochowa 24.05.2010.
 • „Kapłaństwo Starego i Nowego Przymierza – perspektywa biblijna”, Sympozjum Liturgiczne PWT, Wrocław 11.05.2010.
 • „Ksiądz i rabin o Pieśni nad Pieśniami”, Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim, Wrocław 16.01.2010.

2009

 • „Jezusa z Nazaretu mowa ciała”, XXIX Ogólnopolskie Forum Młodych, Wrocław 19.11.2009.
 • „Misterium miłości zaklęte w pieśni. Konteksty interpretacyjne Pieśni nad pieśniami”, XXXIX Wrocławskie Dni Duszpasterskie. Misterium Miłości, Wrocław 27-29.08.2009.
 • „Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom”, Verbum cum musica, Wrocław 21.06.2009.
 • „Kłopoty z nawróceniem św. Pawła”, Duszpasterstwo Post-Akademickie Trzy-Czwarte, Wrocław 06.06.2009.
 • „Wprowadzenie do starożytnej literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego”, Festiwal Kultury Żydowskiej Simcha, Wrocław 01.06.2009.
 • „Saulius is Tarso sutinka Kristu. Refleksja pagaj Apd 9,1-9″, Tarptautine Moksline Konferencija Skrita Apastalo Paulias, Wilno 09.05.2009.
 • „Caritas Christi urget nos – św. Paweł wzorem postawy ucznia Jezusa. Refleksja teologiczno-biblijna”, Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego, Krzydlina Mała 30.04-03.05.2009.
 • „Przepowiadanie Słowa Bożego w tradycji biblijnej”, II Sympozjum Liturgiczne: Słowo Boże w liturgii. Obecność – celebracja – aktualizacja, Wrocław 30.04.2009.
 • „Doświadczenie damasceńskie Szawła z Tarsu”, Konferencja Duszpasterska Diecezji Legnickiej, Hejnice (Czechy) 24.04.2009
 • „Szaweł z Tarsu spotyka Chrystusa”, Wieczory Biblijne, Jelenia Góra 15.02.2009.
 • „Czytać Biblię w Kościele”, Centrum Formacji Duchowej, Kraków 14.02.2009.
 • „Czy warto poznawać judaizm?”, Dzień Judaizmu, Wrocław 17.01.2009.

2008

 • „Biblijna ikona Maryi Służebnicy Życia”, sympozjum teologiczno-pastoralne Maryja – Matka Życia. Pobożność maryjna w służbie Ewangelii życia, Licheń 21-22.11.2008
 • „Kłopoty z nawróceniem św. Pawła”, Wrocławskie Dni Duszpasterskie, Wrocław 27.08.2008.
 • „O pewnej interpretacji Księgi Hioba”, Duszpasterstwo Post-Akademickie Trzy-Czwarte, Wrocław 14.06.2008.
 • „Pismo święte w życiu i misji Kościoła. Przygotowanie do Synodu Biskupów w Rzymie (5-26.10.2008)”, Rejonowy Dzień Skupienia Księży Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław 7 i 14.06.2008.
 • „Judaizm – Chrześcijaństwo – Islam. Dialog międzykulturowy”, w ramach: Spotkania między religiami, Wrocław, 26.05.2008.
 • „Raj odzyskany. Opowieść o rajskim drzewie i Marii Magdalenie”, Verbum cum musica, 17.02.2008.
 • „Judaistyczne tło Modlitwy Pańskiej”, XI Dzień judaizmu, Wrocław 16.01.2008.

2007

 • „Nie będziesz pożądał (…) żadnej rzeczy bliźniego twego”, Wieczory Tumskie, Wrocław 25.11.2007.
 • „Qumran – 60 lat później”, Konferencja Wspólnoty Polskiej, Lentvarov (Litwa) 28.10.2007.
 • „Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet (Offb 11,19) Ein Gedanke in fünf Bildern”, Colloquium Biblicum Vindebonensis, Wiedeń 26-28.10.2007.
 • „4Q 521 e Lc 4,1-16. Le aspettative messianiche in Israele riguardanti la resurrezione”, Sympozjum Qumranologiczne, Wilno, 20.10.2007.
 • „Biblijne inspiracje patriotyzmu Jana Pawła II”, sympozjum: Jan Paweł II nauczycielem patriotyzmu, Świdnica 11.10.2007.
 • „Grecki motyw wędrówki cyklicznej w Ewangelii św. Łukasza”, Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Pelplin 18-20.09.2007.
 • „The Greek Motif sof Cyclic Journey in Luke´s Gospel”, Studiorum Nowi Testamenti Societas, Sibiu, Rumunia, 31.07-4.08.2007
 • „Biblia w nauczaniu Jana Pawła II”, Instytut Wiedzy Religijnej, Ziębice 21.04.2007.
 • „Powołanie Piotra – między lękiem a nadzieją”, Verbum cum musica, Wrocław 04.02.2007.

2006

 • „Tajemnica Odwiecznego Słowa”, 22 Ogólnopolskie Forum Młodych, PWT, Wrocław 22-25.11.2006.
 • „Bóg w poszukiwaniu człowieka – człowiek w poszukiwaniu Boga”, Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne, KUL, Lublin 26-28.10.2006.
 • „Najnowsze odkrycia archeologii biblijnej – mistyfikacja czy wyzwania dla wiary”, Wieczory Biblijne, Legnica 22.10.2006.
 • „Odkrycia archeologii biblijnej – fałszerstwa czy wyzwania dla wiary”, wykład w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Wrocław 18.09.2006
 • „Praesentation des Bibelwerks („Dzieło Biblijne”) in Polen”, Bibelwerk – Direktorkonferenz, Bratysława, 6-8.09.2006.
 • „Formacja animatorów biblijnych”, I Ogólnopolski Zjazd Członków Założycieli i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, Warszawa, 8.04.2006.

2005

 • „Nowy Testament a literatura antyczna. Nawiązywanie do tekstów literatury antycznej w komentarzach do ksiąg biblijnych” – referat w ramach spotkania komentatorów Nowego Testamentu Nowego komentarza biblijnego, Wrocław 29.12.2005.
 • „Jak czytać Biblię, by nie poznać Boga? Na manowcach współczesnych interpretacji” – wykład w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Wrocław 19.09.2005.
 • „Biblia o Eucharystii. Zapowiedzi – ustanowienie – znaczenie”, referat dla Koła Teologicznego Studentów przy Papieskim Fakultecie Teologicznym, Wrocław 27.05.2005.
 • „Wyzwania dla współczesnej biblistyki”, referat na sesji Sekcji Biblijnej Kongregacji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski, Wrocław 25.05.2005.
 • „Duch i Słowo. Czytać Biblię w Kościele”, referat w ramach spotkań „Verbum cum Musica”, Archidiecezjalne Duszpasterstwo Biblijne i Stowarzyszenie Absolwentów PWT we Wrocławiu, 14.05.2005.

2004

 • „Niepokalana – pełna łaski. Przyczynek do interpretacji terminu kecharitomene (Łk 1,28)”, sesja naukowa: Misterium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z okazji 150 rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 16.12.2004.
 • „Biblia – usta Pana Boga”, Dni Kultury Chrześcijańskiej, Bolesławiec 25.10.2004
 • „Biblijna odnowa kultu maryjnego w Polsce”, sympozjum mariologiczne „Recepcja Marialis Cultus w Polsce”, Licheń 12-13.03.2004.
 • „Ogród Zmartwychwstania – raj odzyskany”, referat w ramach spotkań Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego, Wrocław 18.02.2004.

2003

 • „Św. Augustyna wizja Nowego Przymierza”, sesja biblijna organizowana przez Katedrę Egzegezy Pism Nowego Testamentu Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, 8.11.2003.
 • Cykl ośmiu wykładów: Teologia Ewangelii synoptycznych, sesja zorganizowana przez St. Elisabethhjemmet, Oslo 25-30.10.2003.
 • „Interpretacja Janowej narracji o pustym grobie (J 20,1-18) w świetle mitu o rajskim ogrodzie”, wygłoszony na 41 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich w Koszalinie 16-19.09.2003.

2001

 • „Manus Dei (?) w opowiadaniu o uczcie Baltazara (Dn 5,1-30)”, wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Wydziału Historii Uniwersytetu Wrocławskiego „Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich”, Kudowa Zdrój 28.11-01.12. 2001.

1999

 • „Ojciec, który pociąga do Chrystusa – kilka refleksji egzegetycznych”, wygłoszony podczas IV Forum Popularyzacji Teologii i Kultury Chrześcijańskiej, Wrocław 11.12.1999.

1998

 • „Dwie Pięćdziesiątnice”, wygłoszony podczas III Forum Popularyzacji Teologii i Kultury Chrześcijańskiej, Wrocław 12.12.1998.

1996

 • „Nierozerwalność małżeństwa w kontrowersji Jezusa z faryzeuszami”, wygłoszony na II Forum Popularyzacji Teologii i Kultury Chrześcijańskiej, Wrocław 23.11.1996.
 • „Kazanie na Górze o modlitwie”, wygłoszony podczas I Forum Popularyzacji Teologii i Kultury Chrześcijańskiej, Wrocław 20.04.1996.

Uczestnictwo w konferencjach

2017

 • Posiedzenie Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa 26.09.2017
 • 55 Zjazd Stowarzyszenia Biblistów Polskich,  Wyższe Seminarium Duchowne, Legnica 18-20.09.2017
 • Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne, Legnica 18.09.2017
 • Posiedzenie Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa 27.02.2017
 • Seminario per Docenti e Studiosi di Sacra Scrittura, „Epistolario paolino: la Lettera ai Romani e la Lettera ai Galati”, Pontificio Istituto Biblico, Rzym 22-27.01.2017

2016

 • Seminario per i docenti sui libri sapienziali, Pontificio Istituto Biblico, Rzym 24-29.01.2016

2015

 • Posiedzenie Komisji Nauki Wiary KEP, Warszawa 05.10.2015
 • Polska Rada Ekumeniczna – spotkanie Komisji ds. Języka Religijnego, Warszawa 15.04.2015
 • Posiedzenie Komisji Nauki Wiary KEP, Warszawa 23.02.2015.
 • Polska Rada Ekumeniczna – spotkanie Komisji ds. Języka Religijnego, Warszawa 04.02.2015.
 • Seminario per i docenti sui Vangeli di Marco e Matteo, Pontificio Istituto Biblico, Rzym 25-31.01.2015.

2014

 • Polska Rada Ekumeniczna – spotkanie Komisji ds. Języka Religijnego, Warszawa 14.09.2014.
 • Il Pentateuco – Seminario per i docenti e studiosi di Sacra Scrittura, Pontificio Istituto Biblico, Rzym 20-24.01.2014.

2013

 • 51 Sympozjum Biblistów Polskich, Toruń 17-19.09.2013.

2012

 • Posiedzenie Komisji Nauki Wiary KEP, Warszawa 26.09.2012.
 • 50 Sympozjum Biblistów Polskich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 18-20.09.2012
 • „Il profetismo, con un´attenzione specifica a Isaia e Geremia”, Pontificio Istituto Biblico, Rzym 23-27.01.2012.

2011

 • Colloquium Biblicum Vindobonense, „Buch der Richter”, Wiedeń 21-22.10.2011.
 • Posiedzenie Komisji Nauki Wiary KEP, Warszawa 27.09.2011.
 • 49. Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Uniwersytet Śląski, Katowice 20-22.09.2011.
 • 41. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Kościół naszym domem?”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 26-328.08.2011.
 • Zjazd Sekcji Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary KEP, Warszawa 3.03.2011.

2010

 • 47 Sympozjum Biblistów Polskich, Tarnów 8-10.09.2010.
 • 40. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Tożsamość chrześcijańska w zsekularyzowanym świecie”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 23-25.08.2010.

2009

 • Sympozjum z okazji 100-lecia powołania Pontificio Istituto Biblico, Rzym 7.05.2009.

2008

 • 38. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Przeznaczeni do głoszenia Ewangelii”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 27-29.08.2008.
 • Sympozjum Studiorum Novi Testamenti Societas, Lund (Szwecja), 31.07 – 04.08.2008.

2007

 • „Wege der Annaeherung”, Sympozjum Theologische Akademie in Berlin, Neubrandenburg, 04.09.2007.
 • 37. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Apostolat świeckich”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 27-29.08.2007.

2006

 • Sympozjum komentatorów ksiąg Nowego Testamentu Nowego komentarza biblijnego oraz Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Katowice 28.12.2006.
 • 44. Sympozjum Biblistów Polskich, Kalisz, 19-21.09.2006
 • 36. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Rodzina na nowo odkryta”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 28-30.08.2006.
 • II Zjazd Moderatorów Dzieła Biblijnego im Jana Pawła II, Warszawa, 10.06.2006.

2005

 • Międzynarodowa Konferencja: Logos i Słowo: przekłady Biblii (w 40-lecie Dei Verbum i Biblii Tysiąclecia), Katowice 19.11.2005.
 • Colloquium Biblicum Vindobonense, Der Hebraeerbrief und seine alttestamentlichen Praetexte, 23-26.10.2005.
 • 43 Sympozjum Biblistów Polskich, Ioannes Paulus II – Papa Sacrae Paginae, Łowicz 20-22.09.2005.
 • 35. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Pamięć i dziedzictwo Metropolii Wrocławskiej”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 22-24.08.2005.
 • Sympozjum biblijne ku czci Ks. Prof. M. Czajkowskiego, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 5.03.2005.
 • V Mondiale Convegno Biblico, Associazione Biblica Salesiana, Kraków 28.12.2004 – 4.01.2005.

2004

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etos i egzegeza, Uniwersytet Śląski, Katowice 19-20.11.2004.
 • 41 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Gdańsk, 14-16.09.2004.
 • 34. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Ecclesia in Europa – Kościół w Europie i Polsce”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 23-25.08.2004.

2003

 • 33. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Kobieta w Kościele i społeczeństwie”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 27-29.08.2003.

2002

 • Colloquium Biblicum Vindobonense, Gemeinde in der Apostelgeschichte, Wiedeń, 20-22.10.2002.
 • 40 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Naród żydowski i jego święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej, Lublin, 19-20.09.2002.
 • 32. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Katechizujący i katechizowani – w dziesięciolecie wprowadzenia religii do szkół”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 27-29.08.2002.

2001

 • 39 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Gniezno, 11-13.09.2001.
 • 31. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Gdzie otwiera się przyszłość nadziei – Novo mielenio ineunte”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 27-29.08.2001.
 • Sympozjum: 92 anniversario della fondazione del Pontificio Istituto Biblico, Rzym, 6-7.05.2001.

2000

 • Sympozjum: 91 anniversario della fondazione del Pontificio Istituto Biblico, Rzym, 7.05.2000.

1999

 • Sympozjum: 90 anniversario della fondazione del Pontificio Istituto Biblico, Rzym, 6-8.05.1999.

Organizacja konferencji

2017

 • IV Międzynarodowa Konferencja Biblijna „Biblia w interpretacji i egzegezie”, Uniwersytet Wrocławski, Ostrów Wielkopolski 24-25.05 2017

2016

 • 54 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Rzeszów 19-21.09.2016
 • III Międzynarodowa Konferencja Biblijna „Biblia w interpretacji i egzegezie”, Uniwersytet Wrocławski, Ostrów Wielkopolski 07-08.06.2016

2015

 • 53 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń 22-24.09.2015

2014

 • „Upili się młodym winem (Dz 2)”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 25.01.2014.

2013

 • „O nowym narodzeniu (J 3)”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 14.12.2013.
 • „O darze mądrości i umiejętności poznania (1Kor 12,8)”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 16.11.2013.
 • „O charyzmatykach w Kościele”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 26.10.2013.

2012

 • Zjazd Sekcji Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary KEP, Dom Jana Pawła II, Wrocław 4.12.2012.

2011

 • Zjazd Sekcji Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary KEP, Dom Jana Pawła II, Wrocław 3.12.2011.

2008

 • 46 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Wrocław 16-18.09.2008.

2006

 • Sympozjum z okazji inauguracji działalności Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Polsce, Wrocław 14.10.2006.

2005

 • Sympozjum komentatorów ksiąg Nowego Testamentu Nowego komentarza biblijnego, Wrocław 29.12.2005.

2003

 • „Dlaczego Nowe Przymierze?” – sesja biblijna organizowana przez Katedrę Egzegezy Pism Nowego Testamentu przy Instytucie Teologii Systematycznej Papieskiego Fakultetu Teologicznego, Wrocław 8.11.2003.

1999

 • „Ojciec – Bóg” – IV Forum Popularyzacji Teologii i Kultury Chrześcijańskiej, Wrocław 11.12.1999.

1998

 • „Duch i Oblubienica” – III Forum Popularyzacji Teologii i Kultury Chrześcijańskiej, Wrocław 12.12.1998.

1996

 • „Małżeństwo – Rodzina – Wychowanie” – II Forum Popularyzacji Teologii i Kultury Chrześcijańskiej, Wrocław 23.11.1996.
 • „Oblicza modlitwy” – I Forum Popularyzacji Teologii i Kultury Chrześcijańskiej, Wrocław 20.04.1996.