Tag: 2002

Artykuły

ROLA PIOTRA, JAKUBA I JANA W DZIELE MARKOWYM

  Trzy narracje ewangelii Markowej opowiadają o wydarzeniach, których świadkami spośród grona apostołów byli jedynie Piotr, Jakub i Jan. Oczywiście Marek wspomina o tych uczniach Jezusa także przy wielu innych okazjach, jednak zazwyczaj mowa jest ...
AcademicaArtykuły

„Namaścił ciebie olejkiem radości” (Ps 45 [44],8).

Biblijne namaszczenie na króla, kapłana i proroka jako konsekracja Czytelnik Starego Testamentu napotka na jego stronach przynajmniej dwie zasadnicze funkcje namaszczenia: pierwsza wskazuje na praktykę medyczną, służącą poprawie stanu zdrowia[1], druga oznacza czynność prawno-rytualną, mającą ...
Artykuły

Duch Święty- źródło odwagi w głoszeniu słowa zbawienia (Dz 4,23-31)

Głoszenie orędzia zbawienia jest jednym z najistotniejszych tematów teologicznych dwudzieła (Łk – Dz) Łukasza. Niemal każda refleksja ewangelisty dotycząca „słowa” zawiera odniesienie do przepowiadania Jezusa i Jego uczniów. Znaczenie hebrajskiego rzeczownika dabar pomaga w sposób ...
Artykuły

Il giudaismo. Fede e prassi (63 a.C.-66 d.C)

E.P. Sanders, Il giudaismo. Fede e prassi (63 a.C.-66 d.C), red. P. Capelli, seria: Scienze delle Religioni, red. G. Filoramo, C. Prandi, Morcelliana, Brescia 1999, ss. 764. W przeciągu kilku ostatnich lat zainteresowanie judaistycznym dziedzictwem ...
Artykuły

Function of Isa 61,1-2 and 58,6 in Luke’s programmatic passage ...

Luke 4,16-30 marks the beginning of Jesus’ ministry in Galilee. With this pericope Luke maps out the content of the salvific work of Jesus. The texts of Isa 61,1-2 and 58,6 cited here reflect the ...
Artykuły

FUNKCJA MODELU „MODLITWA – DUCH ŚWIĘTY” W TEOLOGII ŚW. ŁUKASZA

Wśród egzegetów panuje zgodne przekonanie, że zarówno temat modlitwy, jak i zagadnienie roli Ducha Świętego należą do istotnych elementów Łukaszowej teologii. Bliższe zapoznanie się z myślą teologiczną ewangelisty pozwala zauważyć, że temat modlitwy i narracje ...
Artykuły

H. Witczyk, Gesù nel ruolo di Elia secondo Gv 1,19-34, ...

Nie ulega wątpliwości, że zainteresowanie relacjami pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem w ostatnich latach przybiera na sile. W ostatnich miesiącach dzieje się to między innymi za sprawą dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Naród żydowski i jego Święte ...
Artykuły

Jezus i córka Syrofenicjanki (Mk 7,24-30). Wyniesienie do godności dziecka ...

W ostatnich latach pojawiło się kilka szczegółowych studiów poświęconych egzegezie i interpretacji teologicznej perykopy mówiącej o uzdrowieniu (egzorcyzmie) córki kobiety Syrofenickiej (Mk 7,24-30). Jako przesłanie tego opowiadania podkreśla się najczęściej, i słusznie, misję Jezusa na ...
Artykuły

La donna Sirofenicia (Mc 7,24-30). Analisi esegetica ed interpretazione teologica

La pericope della donna sirofenicia (Mc 7,24-30; par. Mt 15,21-28) è stata esaminata diverse volte sia dagli esegeti, sia dai teologi della spiritualità. I loro studi mettono in rilievo diversi temi della pericope. Alcuni sottolineano ...
Artykuły

La “Piccola Pentecoste” (Atti 4,23-31) e i suoi testi paralleli

Il brano detto „Piccola Pentecoste” (Atti 4,23-31) è stato oggetto di numerosi studi esegetici e di quelli della spiritualità cristiana. Alcuni di essi sottolineano l’importanza della preghiera, altri indicano l’aspetto comunitario o si concentrano sulle ...