Tag: 2004

Artykuły

„Il velo del Tempio si squarciò” (Mc 15, 38). Il ...

  Nella narrazione della morte di Gesù (Mc 15,33-39) Marco nota: “Il velo del tempio si squarciò in due, dall’alto in basso” (Mc 15,38). L’esegesi odierna ci propone diverse interpretazioni del simbolo del velo del ...
Artykuły

CHRYSTOLOGICZNA FUNKCJA INTERKALACJI MARKOWYCH

Kwestia Markowych włączeń zwanych interkalacjami porusza umysły egzegetów od ponad pięćdziesięciu lat. Jako jeden z pierwszych na problem interkalacji zwrócił baczniejszą uwagę E. von Dobschütz[1]. Duży wkład w badania nad tą typowo Markową techniką literacką ...
Artykuły

„Stoi Królowa po Twojej prawicy” (Ps 45,10). Czy Biblia ...

W liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae Jan Paweł II podkreśla prawdę, że Kościół czci Maryję jako Królową: „Do tej chwały, w której od momentu wniebowstąpienia Chrystus zasiada po prawicy Ojca, również Ona [Maryja] zostanie wyniesiona ...
Artykuły

ŚWIĘTOWANIE SZABATU W CZASACH CHRYSTUSA W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ŻYDOWSKICH

  Materiał źródłowy dotyczący sposobu świętowania szabatu w czasach Chrystusa zapisany został w pismach Józefa Flawiusza (zwłaszcza Antiquitates judaicae i De bello judaico), Filona z Aleksandrii (głównie De specialibus legibus), w apokryfach Starego Testamentu, Misznie, ...
Artykuły

La narración de la Mujer Sirofenicia (Mc 7, 24-30) en ...

En el relato donde el evangelista Marcos presenta el encuentro entre Jesús y la mujer sirofenicia (cananea en Mt 15,21-28) y la curación (o mejor, el exorcismo) de la hija de esta mujer (Me 7,24-30), ...
Artykuły

Niepokalana – pełna łaski. Przyczynek do interpretacji terminu kecharitomene (Łk ...

O Maryjo, dzięki temu, że jesteś pełna łaski [kecharitomene], radują się wyzwoleni z więzów Otchłani, a mieszkańcy niebieskich przestworzy cieszą się, bo została im przywrócona rajska szczęśliwość. Z mowy św. Anzelma, biskupa Szukając biblijnych podstaw ...
Artykuły

Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii

Mirosław Wróbel, Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne Czwartej Ewangelii (J 9,22; 12,42; 16,2), Studia Biblica 3, Instytut Teologii Biblijnej VERBUM, Kielce 2002, ss.276. Nakładem Instytutu Teologii Biblijnej VERBUM ukazała się ciekawa praca ks. ...
Artykuły

Marek i Mateusz o Kościele i synagodze

W dobie coraz bardziej rozwijającego się dialogu chrześcijaństwa z judaizmem warto ponownie sięgnąć do zapisu ewangelii, aby znaleźć w nim odbicie początków relacji pomiędzy Kościołem a instytucją synagogalną. Stąd właśnie myśl, aby sięgnąć do pierwszych ...
Artykuły

LA FEDE CHE APRE LA STRADA ALLA SALVEZZA (ANALISI ...

Summary: The article proposes a synchronic analysis of Mark 7,24-30. This analysis is divided into three parts: the preliminary investigations (the delimitation of the pericope, textual criticism and segmentation of the text), the exegesis of ...