Tag: 2014

AcademicaArtykuły

J. Jaromin, Wartość królestwa Bożego w przypowieściach Ewangelii synoptycznych

J. Jaromin, Wartość królestwa Bożego w przypowieściach Ewangelii synoptycznych. Studium lingwistyczno-egzegetyczne, seria: Bibliotheca Biblica, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 2008, ss. 216 Książka Joanny Jaromin poświęcona została analizie sześciu przypowieści Jezusa zapisanych na kartach ...
Artykuły

Biblijna droga zaufania

  W Starym Testamencie termin „zaufanie” posiada ten sam rdzeń co słowo amen, wyrażające ideę „stałości” i „wierności”. Abraham okazał się „stały” w swym postanowieniu pójścia za głosem Boga, przez co stał się „wiernym” Jego ...
Artykuły

Ścieżka biblijnego konsensusu: ku integralnej teologii biblijnej

Korzec, Ścieżka biblijnego konsensusu: ku integralnej teologii biblijnej, Bibliotheca Biblica, Wrocław 2013, ss. 294 Opracowań na temat pozycji dotyczących teologii biblijnej, obejmujących wszystkie księgi zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, jest wciąż niewiele. Tematyka ta, ...
Artykuły

Czy Biblia mówi o spoczynku w Duchu Świętym?

  Zmarły w 1996 roku kardynał Malines – Brukseli Léon Joseph Suenens, któremu papież Paweł VI powierzył troskę o katolicką Odnowę w Duchu Świętym, uważał „spoczynek w Duchu”[1] za zjawisko raczej z pogranicza sensacji niż ...
Artykuły

JEROZOLIMSKIE PIELGRZYMOWANIE

  Każdy, kto choć raz jechał nocą drogą z Tel Awivu do Jerozolimy, nie zapomni nigdy otaczającego go krajobrazu. W mroku widać jedynie zarysy wzgórz. Są łagodne, piaskowego koloru. I gdy zaczyna się już wydawać, ...
Artykuły

Jezus jako Syn Boży

W wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej utrwaliło się przekonanie, zgodnie z intencją samego ewangelisty Marka, iż jego dzieło jest Ewangelią o synu Bożym. Marek daje podwaliny takiego przeświadczenia już w pierwszym zdaniu opisywanych przez niego wydarzeń: „Początek ...
Artykuły

Józef Tadeusz Milik – wybitna postać w École Biblique de ...

  W arabskiej części Jerozolimy, nieopodal Bramy Damasceńskiej, rozłożyła swe skrzydła Francuska Szkoła Biblijna i Archeologiczna, zarządzana przez ojców dominikanów. Długie lata spędził w niej Polak, absolutny geniusz paleografii i wybitny znawca antycznych języków. W ...
Artykuły

Klassische griechische Biografie und Evangelium. Die Frage nach der literarischen ...

Die literarischen Forschungen über die Evangelien gehen auf den Beginn des Christentums zurück. Zum ersten Mal wagte Justin der Märtyrer ihre Gattung zu bestimmen und nannte die Evangelien avpomnemoneu,mata („Erinnerungen“; 1Apol. 66,3)[1]. Dasselbe Substantiv wurde ...
Artykuły

Kochać „jak siebie samego” – czy to wystarczy? Dawne przykazanie ...

  Najpopularniejszą formą komunikacji jest dialog. Właśnie dialog stanowi łożysko, w które wpleciona została – jak drogocenna złota nić w atłasowy materiał – Jezusowa przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,25-37). Jezus rozmawia z uczonym w ...
Artykuły

Odnowienie stworzenia w Pelagiusza Komentarzu do Listu św. Pawła do ...

  Wielu z współczesnych teologów apeluje o reinterpretację nauczania Pelagiusza, żyjącego w IV w. mnicha – kontestatora tez głoszonych między innymi przez Augustyna, który nota bene dał o nim początkowo dobre świadectwo[1]. Jest niemal pewne, ...