Tag: 2016

AcademicaArtykuły

W. Pikor, Rola ziemi w przymierzu Boga z Izraelem

W. Pikor, Rola ziemi w przymierzu Boga z Izraelem. Studium historyczno-teologiczne Księgi Ezechiela (Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 495) Obszerna książka ks. Wojciecha Pikora, która stanowi jego rozprawę profesorską, poświęcona została roli, jaką odgrywa ziemia w ...
Artykuły

Życie po śmierci w wierzeniach Izraelitów

Nieśmiertelność, podobnie jak wolność od cierpień czy wewnętrzna harmonia, była jednym z darów ofiarowanych przez Stwórcę człowiekowi. Dary te utracone zostały z powodu upadku pierwszych rodziców. W dziejach patriarchów i narodu wybranego wzrasta świadomość śmierci ...
AcademicaArtykuły

Miłosierni jak Ojciec

Z nieco figlarnym uśmiechem można powiedzieć, że – nie licząc Pięćdziesiątnicy –  dla nas, katolików, wszystko zaczęło się od małej samoprzylepnej karteczki, która 18 lutego 1967 roku zawisła na tablicy ogłoszeń Duquesne University niedaleko Pittsburgha. ...
Publikacje redakcyjne

Synagoga w Ostii. Niemy świadek początków chrześcijaństwa

Synagoga w Ostii. Niemy świadek początków chrześcijaństwa Anna Rambiert-Kwaśniewska Archeolog czyta Biblię TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej Wrocław 2016 Opis Nie jest jasne, w jaki sposób chrześcijaństwo rozkrzewiło się w Rzymie. Jak wynika ze wzmianki ...
Artykuły

PRZYPOWIEŚĆ W STARYM TESTAMENCIE I APOKRYFACH

Greckiemu terminowi parabole odpowiada hebrajski rzeczownik maszal. Idea maszalu nie ogranicza się koniecznie do krótkiego opowiadania, lecz zasadniczym jej elementem jest porównanie. Z tego też powodu maszalem może być przysłowie czy alegoria. Jedno ze znaczeń ...
Artykuły

PRZYPOWIEŚĆ W LITERATURZE GRECKIEJ I RZYMSKIEJ

  Przypowieść jako gatunek literacki znana była już w literaturze starożytnej, zarówno greckiej (i rzymskiej), jak i hebrajskiej, jednak przypowieści ewangelijne cechuje ich własna specyfika. Aby lepiej ją uchwycić, należy najpierw przybliżyć cechy gatunku przypowieściowego ...
Artykuły

Wypełnić pusty kubek 

  Mędrzec Syrach na dwa wieki przed Chrystusem pisał: „Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia” (Syr 28,3). Na kartach Ewangelii bardzo łatwo zauważymy pewien charakterystyczny rys działalności Jezusa. Jezus ...
Artykuły

Niedziela za sobotę

  Będziesz zachowywał szabat i uroczysty dzień Pański, ponieważ pierwszy jest pamiątką stworzenia, a drugi zmartwychwstania. Jest dla was tylko jeden szabat, który należy zachowywać w przeciągu całego roku jako święto, a nie uroczystość – ...
Artykuły

PSYCHOLOGA ZMAGANIA Z BIBLIĄ

  Jeden z greckich mitów opowiada o Psyche, personifikacji ludzkiej duszy, w której zakochał się sam Eros. Odwiedzał ją co noc, skrywając się pod osłoną ciemności. W Psyche jednak przemogła ciekawość. Gdy pewnego razu Eros ...
Artykuły

FEMINISTKI KONTRA ŚW. PAWEŁ

  Włoska dziennikarka Costanza Miriano opublikowała w 2013 roku książkę zatytułowaną Wyjdź za mąż i poddaj się. Ekstremalne przeżycia dla nieustraszonych kobiet. Pozycja w Hiszpanii szybko stała się bestsellerem zaczęto tłumaczyć ją na wiele języków. ...