Tag: 2018

AcademicaArtykuły

Dlaczego Józef został świętym? Nazaret

Chrześcijanie w VII w. byli przekonani, że potrafią dokładnie zlokalizować dom Maryi i Józefa. Opat o imieniu Arkulf odwiedził to miejsce około 670 roku. Tak wspomina swoją wizytę: „Miasto Nazaret położone jest na górze i ...
AcademicaArtykuły

Dwie drogi, jedna wieczność

Przed wejściem do Ziemi Obiecanej, wędrujący przez pustynię Izraelici otrzymali od Boga za pośrednictwem Mojżesza prostą zasadę postępowania, którą niektórzy egzegeci nazwali „prawem dwóch dróg”. Została ona zapisana w tradycji deuteronomistycznej w następującym ujęciu: „Patrz! ...
AcademicaKsiążki

W. Bejda, Od Saula do Jozjasza

W. Bejda, Od Saula do Jozjasza. Monarchia biblijna w Starożytnościach żydowskich Józefa Flawiusza, w porównaniu z żydowską literaturą okresu drugiej świątyni i pismami rabinicznymi, Bibliotheca Biblica, PWT – TUM, ISBN 978-83-7454-446-7, Wrocław 2018, ss. 223. Opis książki Dlaczego ...
AcademicaArtykuły

Skąd Paweł wyruszył do Rzymu? Sydon

Sydon (fot. M. Rosik) Pierwsze wzmianki o Sydonie sięgają okresu Amarna (XIV w. przed Chr.), kiedy to król Zimrida z Sydonu wystosował dwa listy do faraona, uznając swoją lojalność wobec władcy Egiptu i prosząc o ...
AcademicaArtykuły

List Barnaby

Apokryficzny List Barnaby był przez pierwszych chrześcijan uważany za pismo natchnione, które powinno znaleźć się w kanonie Nowego Testamentu. Zarówno Klemens Aleksandryjski, jak i Orygenes, również wywodzący się z egipskiej stolicy nauki, przypisują list samemu Barnabie. ...
AcademicaArtykuły

Veritas graeca, veritas latina et veritas confessionis

Jak się powszechnie uważa, polskie przekłady biblijne sporządzane były z wykorzystaniem europejskiej literatury filologiczno-biblijnej. W ten sposób stały się one narzędziem popularyzacji osiągnięć filologii biblijnej i biblistyki XVI i XVII w. [Pietkiewicz 2017: 262]. Zastosowanie ...
AcademicaArtykuły

Paweł apostoł o naturalnym poznaniu Boga (Rz 1,19-20)

Katechizm Kościoła Katolickiego uznaje fragment korespondencji Pawła z Rzymianami (Rz 1,19-20) za locus classicus w argumentacji biblijnej za naturalną (rozumową) poznawalnością Boga. Wśród „dróg”, które są nie tyle dowodami, co argumentami za istnieniem Boga, autorzy Katechizmu ...
AcademicaArtykuły

Approach to Interpretation of the Bible Through Recourse to Jewish ...

The document of the Pontifical Biblical Commission Interpretation of the Holy Scriptures in the Church lists, among traditional methods of the interpretation of the Bible, the approach through recourse to Jewish exegetical traditions. We read ...
AcademicaArtykuły

Apartament Boga

Każdy, kto choć raz jechał nocą drogą z Tel Awivu do Jerozolimy, nie zapomni nigdy otaczającego go krajobrazu. W mroku widać jedynie zarysy wzgórz. Są łagodne, piaskowego koloru. I gdy zaczyna się już wydawać, że ...
AcademicaArtykuły

J. Czerski, Ewangelia i Listy św. Jana. Wprowadzenie literackie, historyczne ...

J. Czerski, Ewangelia i Listy św. Jana. Wprowadzenie literackie, historyczne i teologiczne, Opolska Biblioteka Teologiczna 156, Opole 2016, s. 226, ISBN 978-83-63950-74-3 Sobór Watykański II zachęcał, aby przez częstą lekturę Pisma świętego „rozbudzać serdeczne i ...