Tag: 2020

AcademicaArtykuły

MANNA COME ANNUNCIO DELL’EUCARISTIA

Quando nel XIII secolo avanti Cristo gli Israeliti, nel corso del loro peregrinare nel deserto verso la Terra Promessa, una volta lasciato l’Egitto, cominciarono a sentire la mancanza di cibo, Dio inviò loro in dono ...
AcademicaArtykuły

Kreta ziemią biblijną

Kreta jest piątą co do wielkości wyspą położoną na Morzu Śródziemnym. Przecinają ją Białe Góry z najwyższym wzniesieniem o nazwie Ida, wysokości 2456 metrów n.p.m. Już w III tysiącleciu przed Chr. mieszkańcy wyspy stworzyli dobrze ...
AcademicaArtykuły

IL SACRIFICIO DI ABRAMO – PREANNUNCIO DELL’EUCARISTIA

Uno dei modelli veterotestamentari del sacrificio di Cristo sulla croce, che si attualizza nell’Eucaristia, più frequentemente citati è il sacrificio che Abramo doveva fare di suo figlio Isacco. Sara ha dato ad Abramo Isacco, figlio ...
AcademicaArtykuły

Godzina Jezusa w Ewangelii Jana zapowiedzią Eucharystii

„Godzina Jezusa w Ewangelii Jana zapowiedzią Eucharystii”, Nowe Życie 12 (2020)  22-23
AcademicaArtykuły

Rozmnożenia chleba zapowiedzią Eucharystii

„Rozmnożenia chleba zapowiedzią Eucharystii”, Nowe Życie 10 (2020) 20-21
AcademicaArtykuły

The Dispute over the Date of the Last Supper

Abstract The article discusses the issue of alleged or real disagreements between John and the Synoptics regarding the dating of the Last Supper. After showing the elements of the Gospel narratives that portray the Last ...
AcademicaArtykuły

IL SACRIFICIO DI MELCHISEDEK. PREANNUNCIO DELL’EUCARISTIA

Raccontando la storia di Abramo, padre del popolo eletto, l’autore del Libro della Genesi riferisce l’evento, che è uno dei primi annunci dell’Eucaristia nell’Antico Testamento. Si tratta dell’incontro tra Abramo e un certo Melchisedek dopo ...
AcademicaArtykuły

When Did the Last Supper Come to an End?

Abstract: The article is a polemic with S. Hahn’s thesis that the fourth cup of the Last Supper was the tasting of vinegar / tart wine by Jesus hanging on the cross. The author of the ...
AcademicaArtykuły

Czwarta prośba Modlitwy Pańskiej

„Czy czwarta prośba Modlitwy Pańskiej mówi o Eucharystii?”, Nowe Życie 11 (2020) 30-31
AcademicaKsiążki

W Jerozolimie na górze Moria

W Jerozolimie na górze Moria. Świątynia wciąż nieodkryta? Forum Kultury Historycznej 4, Wydawnictwo „Chronicon”, ISBN 978-83-955519-7-0, Wrocław 2020 [ss. 58 + 15 ilustracji] Opis Wszczęta niemal dwie dekady temu polemika na temat lokalizacji świątyni jerozolimskiej ...
AcademicaKsiążki

Biblijne romanse

Biblijne romanse autorzy: A. Rambiert-Kwaśniewska, A. Sierocińska, M. Rosik TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, ISBN 978-83-7454-474-0, Wrocław 2020, ss. 209 Opis Zdaniem Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka niemal współczesnego Jezusowi, kobieta jest „gorsza” od mężczyzny. Tak napisał ...
AcademicaArtykuły

Dar języków w Dziejach Apostolskich

Kiedy cesarz Hadrian przybył do Jerozolimy w 135 roku, znalazł miasto całkowicie zniszczone. Ocaleć miał tylko jeden kościół – kościół wieczernika. Chrześcijanie podobno mieli ten przywilej, że nieprzerwanie do XVI wieku sprawowali tu Eucharystię. Pierwszym ...
AcademicaKsiążki

Jezus Galilejczyk. Lew z pokolenia Judy

Jezus Galilejczyk. Lew z pokolenia Judy, Wydawnictwo eSPe, ISBN 978-83-8201-048-0, Kraków 2020, ss. 336. Redaktor prowadzący: Michał Wilk Adiustacja językowo-stylistyczna: Bernadeta Lekacz Korekta: Beata Szostak Redakcja techniczna i projekt okładki: Paweł Kremer Opis Trzydzieści kilka ...
AcademicaArtykuły

Il sacrificio di Abele

Rozpoczynamy cykl artykułów na temat biblijnych korzeni Eucharystii w oficjalnym czasopiśmie ruchu Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym we Włoszech. Wyrażam słowa podziękowania za zaproszenie na łamy czasopisma Pani Redaktor Lucianie Leone. Najwyższe słowa uznania należą ...
AcademicaArtykuły

Dar języków pod lupą

Fenomenem daru języków obejmuje się różne zjawiska. Naturą tego obdarowania jest przemawianie przez osobę w języku, którego nigdy się nie uczyła. Niekiedy jest to jeden z rozpoznawalnych języków, którym posługuje się jakaś społeczność, częściej jednak ...
AcademicaArtykuły

T. Tułodziecki o Izraelu i Zachariaszu

„Tułodziecki T., Tożsamość nowego Izraela w Księdze Zachariasza, Scripta Theologica Thoruniensia 33, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 342, ISBN: 978-83-231-3363-6″, Wrocławski Przegląd Teologiczny 28 (2020) 1, 341-344.
AcademicaArtykuły

Postać Maryi w kontekście statusu żydowskich kobiet w Palestynie I ...

W ostatnich dziesięcioleciach coraz bardziej w teologii biblijnej wzrasta zainteresowanie żydowskimi korzeniami chrześcijaństwa. Zaczęło się od tzw. third quest, czyli trzeciego etapu poszukiwań „Jezusa historycznego”[1]. Badacze zainteresowali się wówczas postacią Jezusa w kontekście judaizmu biblijnego ...
AcademicaArtykuły

Ofiara Melchizedeka

Opisując dzieje Abrahama, ojca narodu wybranego, autor Księgi Rodzaju relacjonuje wydarzenie, która stanowi jedną z pierwszych starotestamentowych zapowiedzi Eucharystii. Chodzi o spotkanie Abrama z niejakim Melchizedekiem po wyprawie wojennej królów mezopotamskich: „Gdy Abram wracał po ...
AcademicaArtykuły

Jak Izraelici posiedli Kanaan

„Jak Izraelici posiedli Kanaan”, Archeologia Żywa 77 (2020) 3, 54-57.
AcademicaArtykuły

C. Mitch and E. Sri about the Gospel of Matthew

„C. Mitch, E. Sri, Ewangelia według św. Mateusza, Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, tłum. E. Litak, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2019, ISBN 978-83-7906-268-3, ss. 428″, Wrocławski Przegląd Teologiczny 28 (2020) 1, 295-297
AcademicaArtykuły

Podróże biblijne

Jedno z najbardziej znanych dzieł Michelangelo Merisi, zwanego Caravaggiem, zdobi boczną kaplicę kościoła Santa Maria del Popolo w Rzymie. Nosi ono tytuł „Nawrócenie świętego Pawła”. Faktycznie centralną postacią malowidła jest nie apostoł, lecz koń, na ...
AcademicaArtykuły

Hiob – ziarno wrzucone w ziemię?

Urodzony w 1935 roku amerykański rabin Harold Kushner jest autorem przejmującej książki, zatytułowanej Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom (Poznań 1998). Książka powstała po śmierci jego jedenastoletniego syna, którego nie udało się wyleczyć, i ...
AcademicaArtykuły

Ofiara Abla

Celem pielgrzymów przybywających do Damaszku jest nie tylko odwiedzenie miasta, które było świadkiem przylgnięcia do Chrystusa Szawła z Tarsu. Jest nim także odwiedzenie symbolicznego grobu Abla, zabitego przez własnego brata. Dlaczego chrześcijanie, a zwłaszcza katolicy, ...
AcademicaArtykuły

Moc z wysoka

Kiedy cesarz Hadrian przybył do Jerozolimy w 135 roku, znalazł miasto całkowicie zniszczone. Ocaleć miał tylko jeden kościół – kościół Wieczernika. Chrześcijanie podobno mieli ten przywilej, że nieprzerwanie do XVI wieku sprawowali w nim Eucharystię. ...
AcademicaArtykuły

Adoracja Najświętszego Sakramentu

„Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14,9) – wyjaśniał niegdyś Jezus apostołom. Trwanie na adoracji Najświętszego Sakramentu tu nic innego, jak zanurzanie się w Bożej obecności. Być blisko Boga, pozwolić Mu ogarnąć się ...
AcademicaArtykuły

Ciało Chrystusa

Do przyjęcia Ciała Chrystusa podczas Mszy świętej bezpośrednio przygotowujemy się już od momentu przeistoczenia. Tuż po śpiewie „Święty” kapłan przyzywa Ducha Świętego przed najważniejszym momentem Eucharystii: przed konsekracją. Stajemy wobec tajemnicy przeistoczenia chleba i wina ...
AcademicaKsiążki

Oczekując miłosierdzia

Oczekując miłosierdzia. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy, Wydawnictwo Naukowe CHAT, Warszawa 2020, ISBN 978-83-60273-53-1, ss. 459. [współautor: K. Wojciechowska]. Skład i projekt okładki: M. Wilk Korekta: W. Frankiewicz Tłumaczenie „Summary”: M. Konopko OPIS W ...
AcademicaArtykuły

Sto pięćdziesiąt trzy

„Sto pięćdziesiąt trzy”, Galilea 10 (2020) 17-21. Polub stronę na Facebook
AcademicaArtykuły

Nadzieja zbawienia wiecznego. Dla kogo?

Kiedy biblista metodologicznie podejmuje pracę badawczą nad określoną ideą, zazwyczaj pierwszym krokiem jest sporządzenie listy wszystkich miejsc, w których pojęcie określające tę ideę pojawia się w Biblii. Następnie wyszukuje te fragmenty, w których interesująca go ...
AcademicaArtykuły

Przebieg wieczerzy paschalnej (II)

Po wychylenia z apostołami trzeciego rytualnego kielicha wina Jezus nakazuje im: „To czyńcie na Moją pamiątkę”. Pamięć w świecie żydowskim to nie chłodne, intelektualne wzmiankowanie dawnych wydarzeń; to przede wszystkim żywe zaangażowanie emocjonalne. W tej ...