Tag: 2020

AcademicaArtykuły

Il sacrificio di Abele

Rozpoczynamy cykl artykułów na temat biblijnych korzeni Eucharystii w oficjalnym czasopiśmie ruchu Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym we Włoszech. Wyrażam słowa podziękowania za zaproszenie na łamy czasopisma Pani Redaktor Lucianie Leone. Najwyższe słowa uznania należą ...
AcademicaArtykuły

Dar języków pod lupą

Fenomenem daru języków obejmuje się różne zjawiska. Naturą tego obdarowania jest przemawianie przez osobę w języku, którego nigdy się nie uczyła. Niekiedy jest to jeden z rozpoznawalnych języków, którym posługuje się jakaś społeczność, częściej jednak ...
AcademicaArtykuły

T. Tułodziecki o Izraelu i Zachariaszu

„Tułodziecki T., Tożsamość nowego Izraela w Księdze Zachariasza, Scripta Theologica Thoruniensia 33, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 342, ISBN: 978-83-231-3363-6″, Wrocławski Przegląd Teologiczny 28 (2020) 1, 341-344.
AcademicaArtykuły

Postać Maryi w kontekście statusu żydowskich kobiet w Palestynie I ...

W ostatnich dziesięcioleciach coraz bardziej w teologii biblijnej wzrasta zainteresowanie żydowskimi korzeniami chrześcijaństwa. Zaczęło się od tzw. third quest, czyli trzeciego etapu poszukiwań „Jezusa historycznego”[1]. Badacze zainteresowali się wówczas postacią Jezusa w kontekście judaizmu biblijnego ...
AcademicaArtykuły

Ofiara Melchizedeka

Opisując dzieje Abrahama, ojca narodu wybranego, autor Księgi Rodzaju relacjonuje wydarzenie, która stanowi jedną z pierwszych starotestamentowych zapowiedzi Eucharystii. Chodzi o spotkanie Abrama z niejakim Melchizedekiem po wyprawie wojennej królów mezopotamskich: „Gdy Abram wracał po ...
AcademicaArtykuły

Jak Izraelici posiedli Kanaan

„Jak Izraelici posiedli Kanaan”, Archeologia Żywa 77 (2020) 3, 54-57.
AcademicaArtykuły

C. Mitch and E. Sri about the Gospel of Matthew

„C. Mitch, E. Sri, Ewangelia według św. Mateusza, Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, tłum. E. Litak, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2019, ISBN 978-83-7906-268-3, ss. 428″, Wrocławski Przegląd Teologiczny 28 (2020) 1, 295-297
AcademicaArtykuły

Podróże biblijne

Jedno z najbardziej znanych dzieł Michelangelo Merisi, zwanego Caravaggiem, zdobi boczną kaplicę kościoła Santa Maria del Popolo w Rzymie. Nosi ono tytuł „Nawrócenie świętego Pawła”. Faktycznie centralną postacią malowidła jest nie apostoł, lecz koń, na ...
AcademicaArtykuły

Hiob – ziarno wrzucone w ziemię?

Urodzony w 1935 roku amerykański rabin Harold Kushner jest autorem przejmującej książki, zatytułowanej Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom (Poznań 1998). Książka powstała po śmierci jego jedenastoletniego syna, którego nie udało się wyleczyć, i ...
AcademicaArtykuły

Ofiara Abla

Celem pielgrzymów przybywających do Damaszku jest nie tylko odwiedzenie miasta, które było świadkiem przylgnięcia do Chrystusa Szawła z Tarsu. Jest nim także odwiedzenie symbolicznego grobu Abla, zabitego przez własnego brata. Dlaczego chrześcijanie, a zwłaszcza katolicy, ...