Tag: 2021

Artykuły

Czym nowe różni się od dawnego? O Jeremiaszowej zapowiedzi nowego ...

Najbardziej znaną przepowiednią Starego Testamentu dotyczącą nowego przymierza jest fragment zapisany w Księdze Jeremiasza (Jr 31,31-34)[1]. Właśnie tu została zapisana syntagma „nowe przymierze”, stanowiąca hapax legomenonw Biblii Hebrajskiej[2]. Wyrocznia Jeremiasza pojawia się w części księgi ...
Artykuły

„Godzina” Jezusa w Ewangelii Jana zapowiedzią Eucharystii?

Motyw „godziny” (gr. hōra) Jezusa jest szczególnie znaczący w teologii Jana ewangelisty[1]. W czwartej Ewangelii termin „godzina” pojawia się dwadzieścia sześć razy[2]. Jezus używa go w rozmowie z Matką w Kanie Galilejskiej (J 2,4) oraz ...
Artykuły

Jezus barankiem ofiarnym

„Jezus barankiem ofiarnym”, Nowe Życie 550 (2021) 7-8, 2021.
Artykuły

Sam Bóg nakazał odpoczynek

Gdy natchniony autor chwycił za pióro – a było to przypuszczalnie nad rzekami Babilonu na sześć wieków przed Chrystusem – by poetyckim językiem biblijnego mitu opowiedzieć o początkach świata, zauważył, że po sześciu dniach pracy ...
AcademicaArtykuły

Święty, który nie mówi?

Józef stoi u początków nowego przymierza. Oblubieniec Maryi na kartach Ewangelii jawi się jako postać ogarnięta słowem Bożym. Oczekiwał na nie tak bardzo, jak Izraelici oczekiwali każdego dnia na mannę na pustyni. Karmił się słowem ...
AcademicaArtykuły

Z Jezusem na północ od Galilei

Galilea. Nazaret. Jezus, namaszczony Duchem Świętym podczas chrztu z rąk Jana Chrzciciela i pełen Ducha Świętego jak dawni prorocy powraca Jezus do rodzinnego miasta. W synagodze aplikuje do siebie mesjańskie zapowiedzi Izajasza (Iz 58,6; 61,1-2), ...
Artykuły

Świnia z psem (2P 2,22)

Fałszywi nauczyciele i ich ostateczny los w przysłowiach o psie i świni w 2P 2,22 Drugi List Piotra nie należy do najpopularniejszych ksiąg Nowego Testamentu. Rzadko bywa przedmiotem samodzielnych komentarzy. Zwykle rozpatrywany jest w powiązaniu ...
AcademicaArtykuły

W blaskach pontyfikatu dwóch papieży

„Wprowadzenie”, w: M. Gołębiewski, W blaskach pontyfikatu dwóch papieży, Wrocław 2021, 5-6. Cała książka w pliku PDF do pobrania: tutaj.
AcademicaArtykuły

Kraina soli, balsamu i zwojów

„Jacek Konik, Kraina soli, balsamu i zwojów. Osadnictwo w dolinie Morza Martwego od II w. p.n.e. do I w. n.e., Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2020, ss. 313″, Wrocławski Przegląd Teologiczny 29 (2021) 1, 479-481.
Artykuły

Jezus i Samarytanka

Stosunki Samarytan i Żydów nie układały się najlepiej, gdy Jezus postanowił jedną ze swych pielgrzymek do Jerozolimy odbyć przez Samarię. W rzeczywistości większość wyznawców Jahwe mieszkających w Galilei, by udać się do Świętego Miasta, naddawało ...
AcademicaArtykuły

Jezus jako nowy Mojżesz (2)

„Jezus jako nowy Mojżesz”, Nowe Życie 548 (2021) 3-4, 20-21
Artykuły

Jezus jako nowy Mojżesz (1)

„Jezus jako nowy Mojżesz (1)”, Nowe Życie 547 (2021) 2, 22-23
AcademicaArtykuły

Spowiedź Zacheusza (Łk 19,1-10)

Kościół ma wodę i łzy: wodę chrztu i łzy pokuty (św. Ambroży, Epistulae 41,12) W dzisiejszym Izraelu panuje powszechne przekonanie, że Jerycho jest najstarszym miastem świata. Nie podzielaliby go pewnie ani miłośnicy prastarych kultur, których ...
AcademicaArtykuły

Świadek światła poranka wielkanocnego

Celebracja misterium paschalnego Chrystusa w Triduum Paschalnym i czasie od Wigilii Paschalnej, poprzez Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego aż do zakończenia Oktawy Wielkanocy stanowi bez wątpienia punkt kulminacyjny całego roku liturgicznego. Wszystkie inne tajemnice uobecniane w liturgii ...
AcademicaArtykuły

Mowa Jezusa w Kafarnaum

„Mowa Jezusa w Kafarnaum”, Nowe Życie  1 (2021) 22-23
AcademicaArtykuły

Duch Święty mówi do Kościoła w Koryncie

Podstawę naszych rozważań stanowić będzie Pierwszy List do Koryntian. Młoda gmina założona przez Apostoła Narodów zmagała się z wieloma trudnościami. Niektórym z nich Paweł starał się zaradzić, adresując do korynckich chrześcijan to właśnie pismo. Zanim ...
Książki

Jordania. Przewodnik biblijny

Jordania. Przewodnik biblijny, Wydawnictwo TUM, ISBN 978-83-7454-498-6, Wrocław 2021, ss. 199 Opis Gdy myślimy „Ziemia święta” lub „Ziemia biblijna”, zazwyczaj myśl wędruje do dzisiejszego Izraela i Autonomii Palestyńskiej. Na tych terenach dokonało się najwięcej wydarzeń ...
AcademicaArtykuły

Noce Józefa

Marcin Jakimowicz: Co można powiedzieć o człowieku, który… nie pisnął na kartach Ewangelii ani słówka?  Ks. prof. Mariusz Rosik: Wysnuwając wnioski tylko z tego jednego faktu? Po prostu tyle, że ewangeliści nie zanotowali ani jednego ...
AcademicaArtykuły

Dotyk

„Dotyk”, Galilea. Tajemnice Pisma Świętego  13 (2021) 47-49.